ASTARTE: NGJITËS PLLAKASH

 • NGJITËS RRËSHINOR PLLAKASH QERAMIKE -GRANITI-GURËSH DEKORATIV (C2ΤΕ)
ASTARTE VERDE
NGJITËS RRËSHINOR PLLAKASH QERAMIKE -GRANITI-GURËSH DEKORATIV (C2ΤΕ)

Përshkrimi

Ngjitës i bardhë pllakash të çdo lloji dhe madhësie, me bazë çimenton e bardhë Portland rezistence të lartë (I 52,5), rrëshira polimerike dhe llëndë të para cilësie të shkëlqyer.

Përdorimet

Përdoret kudo që kërkohen ngjitje veçanërishtë të fuqishmepllakash të çdo lloj tipi, me përthithje të ulët ose zero, pllakash graniti, mermeri, gurësh dekorativ, në çdo nënshtres në dysheme apo mure, në mjedise të brendshme dhe të jashtme, me rrëshkitej zero në murë,  me kohë të zgjruar punimi,  rezistenca të larta ndaj lagështirës.

Avantazhet

 • Fuqi e madhe ngjitje
 • Nuk paraqet rrëshqitje të pllakave gjat vendojes së tyre
 • Rezistencë ndaj ndryshimeve të temperatures dhe lagështirës
 • Punim shumë I mire
 • Lehtësi zbatimi

Mënyra e përdorimit

 • Kontrolloni nënshtresën në mënyre që të jetë e pastër, e thahtë dhe e çliruar nga kalbjet dhe trupat e huaja.
 • Nës e nënshtresa është e kalbur ose e pa qëndueshme, propozohet astarim i sipërfaqes me astar specifik..
 • Përzjeni mirë me trapan elektrik xhirosh të ulëta, një thes 25 kg me rreth 7 litra ujë të pastër.
 • Lini përzjerjen për 5-10 minuta të piqet dhe në vazhdim trazoni përsëri.
 • Përhapni ngjitësin (kollën) me ndihmën e një shpatulle të dhëmbëzuar të përshtatshme për zbatimin (relativisht me nënshtresën dhe tipin e pllakës) njëtrajtësisht në të gjith sipërfaqen e nënshtresës.
 • Përzjerja e përshtruar duhet duhet të mbulohet me pllaka brenda 20-30 minutash nga koha e përhapjes të ngjitësit dhe sidomos para se të krijohet kore (film) mbi sipërfaqen e tij.
 • Vendosni pllakat duke ushtruar presjon mbi to.
 • Mund të ecni mbi pllaka pas 12 orësh. Stukimi I fugave mund të kryhet pas 24 orësh nga vendosja.

Standardet

Standardi Evropian ΕΝ 12004 (C2TE)

 • Ngjyra: E bardhë. 

 • Rezistenca ndaj shqitjes (ΕΝ 1348): Në beton pas 28 ditësh: 1,0 Ν/mm²  / Pas ngrohjes në 70°C: 1,0 Ν/mm²  / Pas zhytjes: 1,0 Ν/mm²  /
 Pas 25 cikleve ngrirje-shkrirjeje: 1,0 Ν/mm².
 • Rrëshqitja (ΕΝ 1308): < 0,5mm.
 • Koha e vendosjes pas hapjes: 20-25 minuta.
 • Koha e korrigjimeve të vogla: 10 minuta.
 • Temperature e zbatimit: +5 °C deri  +35 °C.
 • Uji për përzierje: 7 kg (lt) ujë për një thes 25 kg. 


Paketimi

Në thasë 25kg dhe paleta e1350kg (54 thasë letre).

Magazinimi

Kohëzgjatja maksimale e ruajtjes në paketim të pahapur dhe mjedis të thatë: 12 muaj nga data e prodhimit.

Konsumi

2 - 4 kg/m², relativisht me sipërfaqen.
Al flag