SUVA TË GATSHME / NDËRTIMORE / RIPARUES / PËRMIRËSUES

 • EMULSION ANTI-GRAFITI
ANTI-GRAFFITI
EMULSION ANTI-GRAFITI

Ujë dhe pastrohet!

Përshkrimi

Emulsion mbrojtës parafine për lyerje, i cili lehteson pastrimin e mevonshem të sipërfaqeve me grafiti, afisha dhe ndotës të tjerë mjedisorë apo natyre tjetër.

Përdorimet

Përdoret në mure - fasada ndërtesash, sipërfaqe përmendoresh etj.   Nuk ndikon në pamjen e sipërfaqeve dhe ka duresë të lartë ndaj kohës dhe kushteve atmosferike.

Avantazhet

 • Zgjidhje e lirë dhe efikase.
 • Antipenetrim i sipërfaqes kundër ujit.
 • Fushë e gjerë përdorimi.
 • Nuk shkëlqen - nuk ndryshon formën e sipërfaqeve.
 • Nuk zverdhet.
 • Ka kohëzgjatje të lartë.

Mënyra e përdorimit

 • Trazojeni produktin përpara përdorimit.
 • Zbatoni me një ose dy shtresa me rul.
 • Sipërfaqja që është mbuluar siç duhet me ANTI-GRAFFITI, kur të ndotet me spërkatës grafiti apo ndotës të tjerët, mund të pastrohet lehtësisht me përdorimin e një mekanizmi uji të ngrohtë me presion +90°C. Pas pastrimit, sipërfaqja duhet të rilyhet me ANTI-GRAFFITI.
 • Rekomandohet në përgjithësi rilyerja e sipërfaqes, çdo 1,5-2 vite.

Standardet

Likuid transparent.

Paketimi

Ofrohet në enë 3-litërshe.

Magazinimi

Ruajeni produktin në vend me hije dhe evitoni ekspozimin e tij ndaj temperaturave shumë të larta apo ndaj ngricës (temperatura optimale e magazinimit +5°C deri në +35°C).  Kohëzgjatja maksimale e ruajtjes në paketim të pahapur: 12 muaj nga data e prodhimit.

Konsumi

Ju nevojiten rreth 100-200 ml/m² sipas për thithjes dhe rrafshësisë së sipërfaqes.
Al flag