SUVA TË GATSHME / NDËRTIMORE / RIPARUES / PËRMIRËSUES

 • SUVA SPRUCIMI, E REZISTENCËS SË LARTË
SV 1
SUVA SPRUCIMI, E REZISTENCËS SË LARTË

Shtresa e parë e suvasë në të gjitha zbatimet e suvasë, me teknikë të lartë.

Përshkrimi

Llaç i gatshëm industrial, me bazë çimentoje gri "Portland", inerte me granulometri të përzgjedhur kokrrize prej mermeri Dionisi, hidrogëlqere dhe aditivë të posaçëm për  përmirësimin e adezivitetit në sipërfaqe të vështira. Nevojitet përzierje vetëm me ujë. Kështu minimizohet koha e përgatitjes së materialit.

Përdorimet

Përdoret si dorë e parë (me spruco ose spërkatje) në të gjitha teknikat dhe format e suvatimit, duke krijuar nënshtresën për zbatimin e shtresave të tjera të suvasë. I përshtatshëm si për sipërfaqet e jashtme, ashtu edhe të brendshme. Zbatohet mbi tulla, blloqe çimentoje, elemente porobetoni (YTONG - ALFABLOCK etj.) sipërfaqe betoni (kolona - tavane - tranversa etj.), gurë pllaka termoizoluese dhe materiale të tjera.  Në raste sipërfaqesh veçanërisht të vështira, si p.sh. beton i lustruar, kërkohet shtimi i rrëshires MARMOLINE MP 20.

Avantazhet

 • Rezistencë e lartë.
 • Adezivitet i shkëlqyer.
 • Rezistencë ndaj lagështisë dhe ngricës.
 • Përdorim në mjedise të brendshme dhe të jashtme.
 • Lehtësi dhe shpejtësi zbatimi.
 • Punueshmëri e shkëlqyer.
 • Cilësi e qëndrueshme.

Mënyra e përdorimit

 • Kontrolloni që sipërfaqja të jetë e pastër dhe pa materiale të kalbura, dhe njomeni
 • Për rezultate më të mira për shtrimet e mëtejshme me suva, këshillohet vendosja e udhëzuesve dhe këndeve metalike MARMOLINE
 • Përzieni mirë me dorë ose në betonierë, një thes me sasinë e duhur të ujit.  Procesi thjeshtohet nëse përdorni makineri të posaçme që disponon kompania
 • Sasia e ujit që hidhet është sipas rrjedhshmërisë që kërkoni të arrini
 • Për ngjitje edhe më të mirë në sipërfaqe të vështira, MARMOLINE MP 20 rrëshirë  llaci  mund të shtohet në ujë, në një raport 1: 3 (MP20: ujë)
 • Vendoseni në trashësi deri në 1 cm
 • Llaçi duhet të spërkatet njëtrajtshëm në mur, ose me mistri, ose me anë të makinerisë
 • Lageni sipërfaqen e suvasë brenda së njëjtës ditë, dhe sipas kushteve të motit, lageni rregullisht dhe për 2-3 ditët e ardhshme
 • Uji për përzierje: 6-7 lt ujë për një thes 40 kg.

Standardet

Standardi Evropian ΕΝ 998-1: 2016 (GP/CSIV)

 • Madhësia e kokrrizës: 0 - 4 mm.
 • Pesha e posaçme e llaçit të njomë: 1980 kg/m³.
 • Rezistenca ndaj ngjeshjes pas 28 ditësh: 8 MPa (Kategoria CSIV) (ΕΝ 1015–11).
 • Rezistenca ndaj epjes pas 28 ditësh: 2 MPa (ΕΝ 1015–11).
 • Temperatura e vendosjes: 5°C deri në 35°C.

Paketimi

 • Thasë 40 kg.
 • Paletë 1400 kg (35 thasë 40 kg).
 • Thasë të mëdhenj 1000 kg.
 • Gjithashtu në silo me kapacitet 12 – 18 – 22 m³ me makineri të posaçme vendosjeje.

Magazinimi

Në paketim të pahapur, në mjedis të thatë, për 12 muaj nga data e prodhimit.

Konsumi

Për veshjen e 1 m², me trashësi suvaje 0,5 cm, nevojiten rreth 6-8 kg llaç.

Al flag