MAKINERI / SILO

 • PRESË NJËFAZORE
MONOMIX
PRESË NJËFAZORE

Përshkrimi

Makineri për trazimin dhe hedhjen e pluhurave me granulometri 0-3 mm.

Për të gjitha kantjeret, pasi për funksionimin e saj nevojitet linjë njëfazore korrenti 220 V. Transportohet lehtë nga kati në kat.

Përdorimet

 • Mbushet vetëm me materiale nga thasë.
 • Suva: spruco, për shtresën bazë, për suvan me një shtres, suva antipenetruese, riparimi, termoizolues i lehtë, për fino mermeri, për kartonxhes.
 • Mbushje me autonivelant dyshemesh.

Avantazhet

Mënyra e përdorimit

Pas përfundimit të punimeve, veglat e mësipërme kthehen të pastra dhe në gjendje të mirë.

Standardet

 • Furnizimi: Rreth 20 lit/minutë.
 • Distanca maksimale e transportit: 20 metra.
 • Lartësia maksimale e transportit: 10 metra. Sasia e tërhequr, distanca dhe lartësia, varen nga rotorët dhe statorët, gjendja e tyre dhe materiali që përpunohet.
 • Motori: 3 kw, 220 V, 50 Hz, 260 rrotullime/min.
 • Kompresori: 1,1 kw, 250 lit/minutë, presioni maks. 4 bar.
 • Lidhjet elektrike: 220 V, 50 Hz, siguresa 16 Α. Furnizimi 3×2,5 mm². Fisha e korrentit: 16 Α, 3 Ρ, 6 h.
 • Lidhjet me ujin: Zorrë uji 3/4’’ me lidhje GEKA. Presioni minimal i ujit gjatë punës: 2,5 bar.
 • Përmasat (gjat. × gjer. × lart.): 1430 x 670 x 1150 mm.
 • Tipi i rotorit të përdorur: Mono-mix: Kodi: 600341.
 • Tipi i statorit të përdorur: Mono-mix: Kodi: 603042.

Paketimi

Dorëzimi në terren përfshin:

 • 1 palë rotor-stator.
 • Gomë suvaje 25 NW gjatësie 10 m.
 • Gomë ajri 11 m.
 • Pistoletë spërkatjeje.
 • Komplet veglash dhe aksesorësh pastrimi.

Magazinimi

 • Në rast konsumimi apo humbjeje, klientit i faturohet kostoja përkatëse.
 • Pjesët e tjera të konsumueshme të makinerisë (rotorë, statorë etj.) që mund të përdoren, qoftë për shkak konsumi normal gjatë punës, qoftë për shkak keqpërdorimi, i faturohen klientit.

Konsumi

-
Al flag