MAKINERI / SILO

 • TRAZUES NJËFAZOR
FLOTTI
TRAZUES NJËFAZOR

Përshkrimi

Makineri për trazim të vazhduar të pluhurave të gatshme. Për të gjitha kantjeret, pasi për funksionimit e saj nevojitet linjë njëfazore korrenti 220 V. Transportohet lehtë nga kati në kat. Vegël e nevojshme për ndërtuesit dhe vendosësit e mermerëve dhe të pllakave.

Jashtëzakonisht i pazhurmshëm, mundëson punën në çfarëdo ore të ditës. Niveli i zhurmës është 66 dBA në largësi 1 m gjatë punës.

Përdorimet

 • Mbushet vetëm me materiale nga thasë.
 • Llaç: ndërtimi, për mermerë.
 • Suva: spruco, për shtresën bazë, për suvan me një shtres, suva antipenetruese, riparimi, termoizolues i lehtë, për fino mermeri, për kartonxhes.
 • Mbushje me autonivelant dyshemesh.
 • Kola pllakash.

Avantazhet

Mënyra e përdorimit

Pas përfundimit të punimeve, veglat e mësipërme kthehen të pastra dhe në gjendje të mirë.

Standardet

 • Furnizimi: Rreth 20 lit/minutë.
 • Motori: 1,3 kw, 230 V, 50 Hz.
 • Lidhjet elektrike: 230 V, 50 Hz, siguresa 16 Α. Furnizimi 3×2,5 mm².
 • Lidhjet me ujin: Zorrë uji 3/4’’ me lidhje GEKA. Presioni minimal i ujit gjatë punës: 2,5 bar.
 • Distanca maksimale e transportit: 80 metra.
 • Lartësia maksimale e transportit: 30 metra. Sasia e tërhequr, distanca dhe lartësia, varen nga rotorët dhe statorët, gjendja e tyre dhe materiali që përpunohet.
 • Motori i trazimit: 4 kw, 380 V, 50 Hz, 260 rrotullime/min.
 • Motori i pompës: 5,5 kw, 380 V, 50 Hz, 180 rrotullime/min.
 • Kompresori: 0,9 kw, 250 lit/minutë, presioni maks. 4 bar.
 • Pompa e ujit: 0,3 kw, 40 lit/minutë, presioni maks. 8 bar.
 • Përmasat (gjat. × gjer. × lart.): 1400×500×1000 mm.
 • Pesha: rreth 90 kg.

Paketimi

-

Magazinimi

 • Në rast konsumimi apo humbjeje, klientit i faturohet kostoja përkatëse.
 • Pjesët e tjera të konsumueshme të makinerisë (rotorë, statorë etj.) që mund të përdoren, qoftë për shkak konsumi normal gjatë punës, qoftë për shkak keqpërdorimi, i faturohen klientit.

Konsumi

-
Al flag