MAKINERI / SILO

 • PRESË
GI 73
PRESË

Përshkrimi

Makineri për trazimin dhe hedhjen e llaçrave me granulometi 0-3 mm.

E lehtë në përdorim me kosto të ulët mirëmbajtjeje.

Çmontohet me lehtësi dhe është portative. Funksionon me linjë trefazore korrenti.

Përdorimet

 • Në funksionin bazë “GI73” furnizohet me materiale në  thasë. Me shtimin e veshjes së posaçme mund të furnizohet me material të hapur nga siloja.
 • Suva: për spruco, për shtresën bazë, për suve me një shtres, suva antipenetruese, riparimi, termoizolues i lehtë, për fino mermi, për kartonxhes.
 • Mbushje dhe autonivelant dyshemesh.

Avantazhet

Mënyra e përdorimit

Pas përfundimit të punimeve, veglat e mësipërme kthehen të pastra dhe në gjendje të mirë.

Standardet

 • Furnizimi: Rreth 22 lt/minutë.
 • Distanca maksimale e transportit: 40 metra.
 • Lartësia maksimale e transportit: 20 metra. Sasia e tërhequr, distanca dhe lartësia varen nga rotorët dhe statorët, gjendja e tyre dhe materiali që përpunohet.
 • Motori i transferimit: 0,55 kw, 230/400 V, 50 Hz, 39 rrotullime/min.
 • Motori i pompës: 5,5 kw, 230/400 V, 50 Hz, 400 rrotullime/min.
 • Kompresori: 0,9 kw, 250 lt/minutë, presioni maks. 3,5 bar.
 • Pompa e ujit: 0,3 kw, 40 lt/minutë, presioni maks. 10 bar.
 • Lidhjet elektrike: 400 V, 50 Hz, siguresa 25 Α. Furnizimi 5 × 4,0 mm². Fisha e korrentit: 32 Α 5 Ρ 6 h.
 • Lidhjet me ujin: Zorrë uji 3/4’’ me lidhje GEKA. Presioni minimal i ujit gjatë punës: 2,5 bar.
 • Përmasat (gjat. x gjer. x lart.): 1220 mm x 750 mm x 1520 mm.
 • Pesha: rreth 175 kg.
 • Tipi i rotorit të përdorur: Gi73/duo-mix: Kodi: 620340.
 • Tipi i statorit të përdorur: Gi73/duo-mix: Kodi: 620341.

Paketimi

Dorëzimi në terren përfshin:

 • 1 palë rotor-stator.
 • Gomë suvaje 25 NW gjatësie 10 m.
 • Gomë ajri 11 m.
 • Pistoletë spërkatjeje.
 • Komplet veglash dhe aksesorësh pastrimi.

Magazinimi

 • Në rast konsumimi apo humbjeje, klientit i faturohet kostoja përkatëse.
 • Pjesët e tjera të konsumueshme të makinerisë (rotorë, statorë etj.) që mund të përdoren, qoftë për shkak konsumi normal gjatë punës, qoftë për shkak keqpërdorimi, i faturohen klientit.

Konsumi

-
Al flag