TERMOIZOLUES, UJËLARGUES, HIDROIZOLUES

 • SUVA SILIKONIKEPASTORE ME NGJYRË
SVR SILICONE
SUVA SILIKONIKEPASTORE ME NGJYRË

Përshkrimi

Suva e gatshme silikonike në formë pastore, e bardhë ose me ngjytë me madhësi maksimale kokërize 1,0 &  1,5mm.

Përdorimet

Përdoret për konstrunsionin manteleve me rezistencë të veçant trashësie të vogël, si mbules përfundimtare e sistemeve të termoizolimit të jashtëm në sipërfaqe të reja dhe të vjetra ndërtesash, të përgatitura siç duhet.  Ideale dhe për përdorim në sipërfaqe prej betoni të dukshëm, suva shtrese përfundimtare (fino), pllaka betoni, kartonxhes. Përbën pjes të sistemit të termoizolimit të jashtëm ETICS  “MARMOLINE MONOSIS”.

Avantazhet

 • Nuk përmban çimento
 • Rezistenc dhe elasticitet i lartë
 • Nuk çahet dhe nuk plasaritet
 • Adezivitet i shkëlqyer në çdo lloj sipërfaqe
 • Dekorative, antipenetruese, me zotësi frymëmarrje të shkëlqyer
 • Shumë rezistente ndaj lagështirës dhe ngricave
 • Shumë rezistente ndaj rrezatimit diellor UV
 • Cilësi e pa krahasueshme lëndësh të para
 • Për përdorim të jashtëm dhe të brëndshëm

Mënyra e përdorimit

 • Kontrolloni dhe parapërgatisni sipërfaqen e zbatimit.
 • Aplikoni një ose dy duar MST 11 para zbatimit të SVR SILICONE.
 • Zbatimi I MARMOLINE SVR  SILICONE mund të kryhet pas kalimit të të paktën 7 - 10 ditë nga aplikimi I kollës - mantelit (MARMOLINE FK 202 ose FK 202 ORGANIC), në akord me udhëzimet e sistemit MARMOLINE MONOSIS.
 • Trazoni mantelin mire në mënyrë që të homogjenizohet.
 • Zbatoni në të gjithë sipërfaqen me shpatull specifike dhe pritur hapeni në mënyrë që shtresa të ket trashësin e kokërizës të suvas.
 • Në vazhdim, menjëherë ose maksimalisht brënda pak minutash dhe pasi manteli të ket filluar të thahet (kujdes gjatë muajve të verës), fërkoni me fërkuesin plastic spsecifik, në vartësi të rezultatit të dëshiruar.

Standardet

- Udhëzimi Europian ETAG 004  (pjes e sistemit të termoizolimit të jashtëm MARMOLINE MONOSIS).

- EN 15824  (mantel me bazë lidhës organik).

 • Madhësia e kokërizës: 1,5 mm.
 • Pesha specifike e pluhurit të njomë:  1,0mm:1700 - 2000 Kg/m³. / 1,5mm:1850 - 2150 Kg/m³.
 • Reksioni në zjarr (ΕΝ 13501 - 1): A2-s2, d0. 
 • Rezistenca ndaj goditjeve (ETAG 004): Kategoria II (Përdorim me shtres teke rrjete xhami) ose Kategoria I (Përdorim me shtres dopjo rrjete xhami).
 • Përthithja e ujit (ΕΝ 1062 - 3): kategoria W1.
 • Përçushmëria e avullit të ujit (ΕΝ ISO 7783 - 2): kategoria V1.
 • Adeziviteti (ΕΝ 1542): >0,6 MPa.
 • Përçushmëria termike (ΕΝ 1745): λ10,dry  = 0,83 W/mK (tab. mean value; P= 50%).
 • Temperatura e zbatimit: +5 ºC έως  +35 °C.

Paketimi

 • Me nuanca të ndryshme në bazë të katalogut të gjyrave.
 • Në enë plastike 20kg.
 • Në paleta 660kg, 33 enë plastike.

Magazinimi

Në enë të pa hapur, në mjedis të thatë, për 12 muaj nga data e prodhimit. Duhet të mbrohet nga ngricat.

Konsumi

1,0mm: 1,8 - 2,0 kg/m²

1,5mm: 2,0 - 2,3 kg/m²

Al flag