TERMOIZOLUES, UJËLARGUES, HIDROIZOLUES

 • HIDROIZOLUES I LYESHËM ELASTOMERIK DHOMASH
AQUATA SEAL 100
HIDROIZOLUES I LYESHËM ELASTOMERIK DHOMASH

Mban larg lagështinë dhe ujin.

Përshkrimi

I gatshëm, pa tretës, elastomerik për dhoma, i përforcuar me rrëshira akrilike.

Përdorimet

Përdoret për hidroizolimin e dhomave, ballkoneve, çimentove, mureve etj.  Mbulon në mënyrë ideale plasaritjet e fijezuara që hasen në sipërfaqen e zbatimit, duke krijuar një membranë elastike hidroizoluese të padepërtueshme nga uji, pa krijuar cifla.  Mund të aplikohet edhe në veshje të vjetra me materiale të njëjta ose të ngjashme, për të rinovuar sipërfaqet, me kusht që sipërfaqja e vjetër të jetë përgatitur shumë mirë (shih udhëzimet e përdorimit).

Avantazhet

 • Material i bardhë me elasticitet të lartë. Nga -20°C deri në +80°C.
 • Mbulon idealisht plasaritjet fijesore.
 • Rezistencë ndaj tkurrjeve/bymimeve të ardhshme.
 • Krijim membrane të përbashkët dhe elastike pa fuga.
 • Rezistencë e lartë ndaj luhatjeve të motit dhe kalimit të kohës.
 • Rezistencë ndaj rrezatimit ultravjollcë dhe ulje e përthithjes së nxehtësisë gjatë muajve të verës.
 • Nuk cifloset dhe nuk lejon zhvillimin e mykut.

Mënyra e përdorimit

 • Pastrojeni nënshtresën nga pluhurat, materialet e kalbura, yndyrnat etj. Për aplikim në veshje të vjetra me materiale të njëjta ose të ngjashme, sipërfaqja e vjetër duhet së pari të pastrohet tërësisht, të gjitha çarjet duhet të rregullohen dhe të hiqen të gjitha pjesët e fryra ose të lirshme.
 • Sipërfaqet e reja duhet të përgatiten me astar akrilik uji  MST 22 (rreth 200 gr/m²). Sipërfaqet me veshje të ngjashme të vjetra patjetër që kanë nevojë për lustrim vetëm nëse ato kishin zona problematike të cilat ishin riparuar / zbutur.
 • Trazojeni mirë përpara përdorimit.
 • Nëse ka boshllëqe dhe plasaritje mbi 1 mm, duhet fillimisht të riparohen me një nga materialet riparuese Marmoline, sipas rastit përkatës. 
 • Sipas rastit gjithashtu mund të zgjidhet përforcimi zonal i plasaritjes me shirit rrjete xhani gjerësie 10 cm (vendoseni AQUATA SEAL 100 në gjatësinë e plasaritjes dhe në vijim sa është ende i njomë vendosni shiritin e rrjetës së xhamit).  Nëse ka shumë plasaritje në të gjithë sipërfaqen, pajiseni kudo me rrjetë xhami. Në vijim vendosni një shtresë materiali në të gjithë gjatësinë e armaturës. Me të njëjtën mënyrë vijoni me vendosjen në pjesën tjetër të sipërfaqes.
 • Vendosni shtresën e parë të materialit dhe pasi të thahet (në rreth 24 orë) vendosni dhe të dytën, kryqazi me të parën.  Vendosja të bëhet me rul ose me furçë në sipërfaqe të mëdha.
 • Temperaturat e përshtatshme të mjedisit për vendosjen e materialit janë midis +5°C dhe +35°C . 
 • Sipërfaqja e shtruar nuk duhet të laget derisa të thahet.

Standardet

Standardi Evropian ΕΝ 1504.2
 • Ngjyra: E bardhë.
 • Përshkueshmëria e avujve të ujit: Sd = 0,52m  Kategoria I (EN ISO 7783-2).
 • Përthithja përmes fibrave: 0,095 kg/m².h⁰´⁵ (EN 1062–3).
 • Ngjitja: >1,5 MPa. (ΕΝ 1542).
 • Reagimi ndaj zjarrit: Kategoria F (EN 13501-1).
 • Reflektimi diellor (SR): 83% (ASTM E903-12 & ASTMG159-98).
 • Indeksi i reflektimit diellor (SRI): 104 (ASTM E1980-01).
 • Emetimi (e): 0,89 (ASTM C1371-04a).
 • Temperatura e vendosjes: +5°C deri në +35°C.

Paketimi

 • Në enë plastike 5 kg dhe 13 kg.
 • Në paleta 300 kg, 60 bidonë 5 kg.
 • Në paleta 429 kg, 33 bidonë 13 kg.

Magazinimi

24 muaj pas datës së prodhimit, në një paketë të pambuluar / mbyllur, të vendosur në një zonë të mbuluar, në temperatura midis + 5 °C dhe + 35 °C

Konsumi

1-1,5 kg/m², sipas nënshtresës.

Al flag