VEPRA
APLIKIM I SISTEMIT TË CERTIFIKUAR TË TERMOIZOLIMIT TË JASHTËM "MARMOLINE MONOSIS" NË PALLAT NË POLIHINI

Edhe një vepër termoizolimi të jashtëm, me sistemin e certifikuar "MARMOLINE MONOSIS", u kompletua në një pallat në Polihini.

Falenderojm brigatë e certifikuar EcoVougioukas për besimin.

Works index ecovougioukas
Back top
Al flag