ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

 • ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚO ΑΣΤΑΡΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ
 • ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚO ΑΣΤΑΡΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ
TOP COAT PRIMER
ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚO ΑΣΤΑΡΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ
Ισχυρή σύνδεση σε δομικές αποκαταστάσεις, αγκυρώσεις, αστάρωμα δαπέδων σκυροδέματος

Περιγραφή

Εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών χωρίς διαλύτες. Αποτελείται από ειδική λεπτόρρευστη ρητίνη και σκληρυντή.

Υψηλών αντοχών λεπτόρευστο συνδετικό υλικό κατάλληλο για αστάρωμα δαπέδων πριν την εφαρμογή του TOP COAT EP.

Χρήσεις

Χρησιμοποιείται σαν αστάρι πριν την εφαρμογή του εποξειδικού συστήματος προστασίας δαπέδων ΤΟP COAT EP, καθώς και για την συγκόλληση μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος.

Πλεονεκτήματα

 • Χαμηλό ιξώδες.
 • Υψηλές μηχανικές αντοχές.
 • Υψηλή πρόσφυση σε σκυρόδεμα πέτρα, μέταλλο.
 • Δεν παρουσιάζει συρρίκνωση.
 • Αδιαπέρατο από υγρά μετά τον πολυμερισμό του.

Τρόπος Εφαρμογής

 • Η επιφάνεια που θα εφαρμοστεί το  TOP COAT PRIMER θα πρέπει να είναι δομικά στέρεη, σχετικά λεία, στεγνή (υγρασία υποστρώματος <4%), καθαρή και απαλλαγμένη από ξένα σωματίδια.
 • Η θερμοκρασία του υποστρώματος θα πρέπει να κυμαίνεται από +8 °C έως και +30 °C και να χρησιμοποιείται αντίστοιχα η χειμερινή (W) ή η καλοκαιρινή (S) σύνθεση του  TOP COAT PRIMER.
 • Πριν ξεκινήσει η ανάμιξη των 2 συστατικών αναδεύστε το κάθε συστατικό ξεχωριστά και στη συνέχεια αναμίξτε με μηχανικό τρόπο το συστατικό Α και το συστατικό Β για περίπου 2-3 λεπτά ώστε να επιτευχθεί ομοιογενές, κεχριμπαρένιου χρώματος μίγμα.
 • Το TOP COAT PRIMER  εφαρμόζεται με κοντότριχο ρολό ή λαστιχένια σπάτουλα

Προδιαγραφές

Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1504.2  (Ελεγμένο σαν μέρος του συστήματος βαφής προστασίας TOP COAT EP)

 • Σχέση ρητίνης/σκληρυντή =75/25
 • Πυκνότητα: 1,1 gr/cm³ .
 • Συντελεστής θερμικής διαστολής (ΕΝ 1770): πληρείται.
 • Τριχοειδής απορρόφηση και διαπερατότητα σε νερό (ΕΝ 1062-3): w<0,1kg/m²h⁰´⁵
 • Αντοχή σε κρούση (ΕΝ ΙSΟ 6272-1): Κλάση ΙΙΙ.
 • Αντοχή σε απότριψη (ΕΝ ΙSΟ 6272-1): < 3000 mg.
 • Δύναμη Πρόσφυσης (ΕΝ 1542): > 2MPa.

Τρόπος Διάθεσης

 • Πλαστικά δοχεία (Συστατικά Α+Β) 3 kg.
 • Συστατικό Α (ρητίνη) = 2,25kg.
 • Συστατικό Β (σκληρυντής) = 0,75kg. 

Αποθήκευση

Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης, σε άθικτη συσκευασία, ξηρό περιβάλλον και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ +8°C έως και +30°C : 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Κατανάλωση

El flag