ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

 • ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
 • ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
TOP COAT EP
ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Έγχρωμη βαφή με στιλπνότητα χωρίς διαλύτες, υψηλών μηχανικών αντοχών

Περιγραφή

Έγχρωμη βαφή εποξειδικής βάσης δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Η κύρια βάση του προϊόντος αποτελείται από χαμηλού ιξώδους εποξειδική ρητίνη και σκληρυντή.

Χρήσεις

Κατάλληλο ως τελική στρώση για την προστασία βιομηχανικών δαπέδων σκυροδέματος, κάλυψη επιφανειών υψηλού πορώδους, όπως μωσαϊκά δάπεδα ή τσιμεντοκονιάματα εποξειδικών ρητινο-κονιαμάτων.

Πλεονεκτήματα

 • Υψηλές μηχανικές αντοχές.
 • Απεριόριστες χρωματικές επιλογές (ral).
 • Υψηλή σκληρότητα – αντοχή σε τριβή και κρούση.
 • Ευκολία στην εφαρμογή- προϊόν με υψηλή καλυπτικότητα.
 • Υψηλή πρόσφυση σε υποστρώματα από σκυρόδεμα, κονιάματα.
 • Δημιουργεί τελικές επιφάνειες που εύκολα καθαρίζονται- απολυμαίνονται.

Τρόπος Εφαρμογής

 • Η επιφάνεια που θα εφαρμοστεί το  TOP COAT EP θα πρέπει πρώτα να έχει ασταρωθεί / σφραγιστεί με το εποξειδικό αστάρι TOP COAT PRIMER.
 • Μετά την πάροδο 8 – 24 ωρών, εφαρμόζετε τη βαφή σε 2 ή 3 στρώσεις (ανάλογα με το επιθυμητό πάχος εφαρμογής) με κοντότριχο ρολό ή με πιστόλι ψεκασμού για προϊόντα ανάλογου ιξώδους.
 • Aναμίξτε με μηχανικό αναδευτήρα σε χαμηλές ταχύτητες τα προζυγισμένα συστατικά Α και Β για περίπου 2-3 λεπτά ώστε να επιτευχθεί ομοιογενές  μίγμα ενιαίου χρώματος . Η ανάμιξη γίνεται πάντα υπό σκιά.

Προδιαγραφές

Ως μέρος συστήματος, μαζί με το  TOP COAT PRIMER:

Ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 1504-2.

 • Αντοχή σε απότριψη (ΕΝ ΙSΟ 6272-1):  < 3000 mg
 • Τριχοειδής απορρόφηση και διαπερατότητα στο νερό (ΕΝ 1062-3): w<0,1kg/m²h⁰´⁵
 • Αντοχή σε κρούση (ΕΝ ΙSO 6272-1):  Κλάση ΙΙΙ
 • Δύναμη Πρόσφυσης (ΕΝ 1542): > 2MPa
 • Αντίδραση στην φωτιά (σύμφωνα με §5.4): Euroclass F
 • Aπελευθέρωση επικίνδυνων συστατικών (σύμφωνα με §5.3): Πληρείται

 

Τρόπος Διάθεσης

 • Πλαστικά δοχεία (Συστατικά Α+Β) 3 kg
 • Συστατικό Α (ρητίνη) =2,37 kg.
 • Συστατικό Β (σκληρυντής) = 0,63 kg. 

Αποθήκευση

Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης, σε άθικτη συσκευασία, ξηρό περιβάλλον και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 5°C ως 30°C : 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Κατανάλωση

Η κατανάλωση κυμαίνεται περίπου στα 0,250 Κg/m² ανά στρώση. Συστήνεται η εφαρμογή σε 2-3 στρώσεις.
El flag