ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

 • ΕΝΕΣΙΜΕΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ  ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ
 • ΕΝΕΣΙΜΕΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ  ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ
DURA EP INJECTION SUMMER- WINTER
ΕΝΕΣΙΜΕΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ
Υψηλή αντοχή και διείσδυση σε επισκευές και αποκαταστάσεις ρηγματώσεων

Περιγραφή

Ενέσιμες εποξειδικές  ρητίνες  δύο συστατικών  χαμηλού  ιξώδους με βάση επιλεγμένες ρητίνες και  σκληρυντές. Χαρακτηρίζεται από  χαμηλό κινηματικό ιξώδες που επιτρέπει στη ρητίνη να εισχωρήσει στις ρωγμές και στα κενά όσο μικρά και αν είναι.  Επίσης από αυξημένες  αντοχές  και άριστη δυνατότητα συγκόλλησης η οποία επιτρέπει να δημιουργηθεί μια μονολιθική κατασκευή .

Χρήσεις

Ιδανικές για ρητινενέσεις σε ρηγματώσεις σκυροδέματος κονιαμάτων για να εξασφαλιστεί η αρχική συνοχή των δομικών στοιχείων. Κατάλληλα υλικά για πλήρωση διάκενων μεταξύ σκυροδέματος και μεταλλικών στοιχείων ή περιβλήματος καλωδίων προέντασης προσφέροντας ισχυρότατη συγκολλητική δύναμη και προστασία από την διάβρωση. Χρησιμοποιείται για εύρος ρωγμών 0,8-3mm.

Πλεονεκτήματα

 • Υψηλές μηχανικές και χημικές αντοχές
 • Υψηλή ρευστότητα
 • Χαμηλό ιξώδες
 • Εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα και σε άλλες επιφάνειες (κονίαμα, ξύλο, χάλυβας κλπ)
 • Δυνατότητα χρήσης δύο τύπων ανάλογα με την εποχή λόγω της εν γένει ευαισθησίας των εποξειδικών συστημάτων στην θερμοκρασία και υγρασία
 • Ευκολία στην εφαρμογή
 • Δεν εμφανίζουν συρρίκνωση

Τρόπος Εφαρμογής

 • Η επιφάνεια που θα εφαρμοστεί το DURA EP INJECTION θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σαθρά υλικά, σχετικά λεία, στεγνή , καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνη και λίπη.
 • Aναδεύστε το κάθε συστατικό ξεχωριστά και στην συνέχεια αναμίξτε το συστατικό Α και το συστατικό Β για περίπου 2-3 λεπτά ώστε να επιτευχθεί ομοιογενές  μίγμα με ομοιόμορφο χρώμα.
 • Η αναλογία των συστατικών που αναγράφεται στην συσκευασία θα πρέπει να τηρείται με σχολαστικότητα.
 • Η αποκατάσταση των ρωγμών με το DURA EP INJECTION γίνεται ακολουθώντας την συνηθισμένη τεχνική για τις ενέσιμες εποξειδικές ρητίνες με χαμηλής πίεσης αντλίες ή με χύτευση

Προδιαγραφές

Ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 1504-5: 2013

SUMMER: U(F1)W(8)(1/2)(15/35)(0)

WINTER: U(F1)W(8)(1/2)(8/22)(0)

 • Έλεγχος της πρόσφυσης με δοκιμή αντοχής συνάφειας σε εφελκυσμό (ΕΝ 12618-2): >3 N/mm²
 • Πρόσφυση με λοξή διατμητική αντοχή (EN 12618-3): Μονοληθική αστοχία
 • Προσδιορισμός μη πτητικών ουσιών (EN ISO 3251): >95%
 • Συστολή όγκου (ΕΝ 12617-2): <3%
 • Εργασιμότητα (EN 12618-2)
  • Εύρος ρωγμής: Από 0,8 mm
  • Κατάσταση υγρασίας της ρωγμής: Ξηρό/νωπό
 • Ιξώδες (Brookfield RV2): WINTER: 140±28mPa s / SUMMER: 320±64mPa s
 • Χρόνος στον οποίο το υλικό είναι εργάσιμο (EN ISO 9514): 60 min
 • Προσδιορισμός της εξέλιξης της αντοχής σε εφελκυσμό στα πολυμερή (EN 1543): Εφελκυστική αντοχή >3 N/mm² μέσα σε 72h στην ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής
 • Ανθεκτικότητα (EN 12618-2): Πληρείται
 • Διαβρωτική συμπεριφορά: Μη διαβρωτικό

Τρόπος Διάθεσης

 • Μεταλλικά δοχεία (σετ Α+Β=1kg)
 • SUMMER: Συστατικό Α (ρητίνη)=0,65kg. Συστατικό Β (σκληρυντής)=0,35kg
 • WINTER: Συστατικό Α (ρητίνη)=0,80kg. Συστατικό Β (σκληρυντής)= 0,20kg. 

Αποθήκευση

Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης, σε άθικτη συσκευασία, ξηρό περιβάλλον και θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ +5°C και +30°C: 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Κατανάλωση

WINTER: Απαιτούνται περίπου 1,1 kg υλικού για να πληρωθεί όγκος 1 lt

SUMMER: Απαιτούνται περίπου 1,02 kg υλικού για να πληρωθεί όγκος 1 lt

El flag