ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

 • ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΠΑΣΤΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
DURA EP PASTE
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΠΑΣΤΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Μεγάλη δύναμη, υψηλές αντοχές

Περιγραφή

Εποξειδική πάστα δυο συστατικών,  χωρίς διαλύτες, με  βάση επιλεγμένες  ρητίνες  και fillers.  Χαρακτηρίζεται από υψηλή χημική και μηχανική αντοχή, αλλά και ισχυρή πρόσφυση στα περισσότερα κοινά κατασκευαστικά υλικά.  Είναι προϊόν στεγανό και ανθεκτικό στα περισσότερα κοινά οξέα, τους αλκαλικούς διαλύτες και υδρογονάνθρακες.

Χρήσεις

Κατάλληλη για δομικές  επισκευές σκυροδέματος, εξομαλύνσεις επιφανειών, αγκυρώσεις οπλισμών  καθώς  και για τη συγκόλληση των  συνήθων δομικών  υλικών μεταξύ τους.

Ενδείκνυται για:

 • συγκόλληση στοιχείων σκυροδέματος, μετάλλου, πλαστικού, ξύλου κ.α.
 • συγκόλληση χαλύβδινων πλακών & ελασμάτων των συστημάτων ινοπλισμένων πολυμερών (FRPs)
 • στοκάρισμα ρωγμών πριν από ρητινενέσεις με DURA  EP INJECTION
 • επισκευές τμημάτων από γωνίες, ρωγμές και φωλιές σε προκατασκευασμένα ή μη στοιχεία σκυροδέματος

Πλεονεκτήματα

 • Υψηλή θιξοτροπία
 • Υψηλές  μηχανικές  αντοχές
 • Υψηλή πρόσφυση
 • Ευκολία στην  εφαρμογή

Τρόπος Εφαρμογής

 • Η επιφάνεια που θα εφαρμοστεί το DURA EP PASTE  θα πρέπει να είναι δομικά στέρεη, σχετικά λεία, στεγνή , καθαρή και απαλλαγμένη από ξένα σωματίδια.
 • Η εφελκυστική αντοχή του υποστρώματος (pull off strength ) θα πρέπει να είναι > 1MPa
 • Aναμίξτε τα προζυγισμένα συστατικά Α και Β για περίπου 2-3 λεπτά ώστε να επιτευχθεί ομοιογενές γκρι μίγμα .
 • Η πάστα εφαρμόζεται με μυστρί ή σπάτουλα.

Προδιαγραφές

Ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 1504-4

 • Μέτρο ελαστικότητας σε κάμψη (EN ISO 178) : > 2000 Ν/mm²
 • Διατμητική αντοχή (ΕΝ 12188) : > 12 Ν/mm²
 • Μέγιστος διαθέσιμος χρόνος από την ανάμιξη έως την συγκόλληση (ΕΝ 12189): 10min
 • Εργασιμότητα (EN ISO 9514) : 25 min
 • Μέτρο ελαστικότητας σε θλίψη (EN 13412) : > 2000 Ν/mm²
 • Θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης (EN 12614) : >40°C
 • Πρώιμη γραμμική συστολή των συγκολλητικών υλικών που χρησιμοποιούνται για κατασκευές (EN 12617-3): <0,1%
 • Συντελεστής θερμικής διαστολής (EN 1770): ≤ 100 x 10⁻⁶ per K
 • Καταλληλότητα για εφαρμογή σε κατακόρυφες επιφάνειες (EN 1799): Πληρείται
 • Καταλληλότητα για εφαρμογή σε οριζόντιες επιφάνειες (ΕΝ 1799): Πληρείται
 • Ενεσιμότητα (EN 12618-2) : Πληρείται
 • Καταλληλότητα για εφαρμογή και συντήρηση κάτω από ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες (EN 12188) : Πληρείται
 • Πρόσφυση (EN 12188) : Πληρείται
 • Ανθεκτικότητα (EN 13733) : Πληρείται

Τρόπος Διάθεσης

 • Μεταλλικά δοχεία (σετ Α+Β=1kg)
 • Συστατικό Α (ρητίνη) =0,75kg
 • Συστατικό Β (σκληρυντής) = 0,25kg

Αποθήκευση

Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης, σε άθικτη συσκευασία, ξηρό περιβάλλον και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 5°C και 30°C : 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Κατανάλωση

Για πάχος 1mm απαιτείται περίπου 1,65kg μίγματος ανά m².
El flag