ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ / ΔΟΜΙΚΑ / EΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ / ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

 • ΓΑΡΜΠΙΛΟΜΠΕΤΟΝ
GB 250
ΓΑΡΜΠΙΛΟΜΠΕΤΟΝ
Υψηλής αντοχής πληρωτικό υλικό. Για βάσεις ποικίλων εφαρμογών, σενάζ.

Περιγραφή

Έτοιμο, ξηρό, προ - αναμεμιγμένο γαρμπιλομπετόν με βάση τσιμέντο Portland, άμμο και γαρμπίλι σκυροδέματος επιλεγμένης κοκκομετρίας, και ειδικά πρόσθετα που βελτιώνουν τις αντοχές και τις ιδιότητες του υλικού και ελαχιστοποιούν τη διάβρωση του οπλισμού. Για την παρασκευή του απαιτείται προσθήκη μόνο νερού.

Χρήσεις

Μετά την ανάμιξή του με το νερό χρησιμοποιείται για γέμισμα των οπλισμένων καλουπιών των οριζόντιων σενάζ και πρεκιών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες οικοδομικές εργασίες, και όπου απαιτείται γαρμπιλομπετόν υψηλών αντοχών.

Πλεονεκτήματα

 • Υψηλή αντοχή.
 • Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό.
 • Εσωτερική και εξωτερική χρήση.
 • Προστασία του οπλισμού.
 • Ευκολία εφαρμογής.
 • Άριστη εργασιμότητα.
 • Ταχύτητα παρασκευής. 
 • Σταθερή ποιότητα

Τρόπος Εφαρμογής

 • Αναμίξτε το ξηρό κονίαμα σε παραδοσιακή μπετονιέρα, με την απαραίτητη ποσότητα νερού, ανάλογα με την επιθυμητή ρευστότητα
 • Στρώστε το νωπό γαρμπιλομπετό  όπως ακριβώς και ένα παραδοσιακό υλικό
 • Χρησιμοποιείστε το νωπό υλικό εντός  25-30 λεπτών
 • Νερό ανάμιξης: 5,0 - 5,3 lt ανά σακί 40 kg ανάλογα την επιθυμητή ρευστότητα.

Προδιαγραφές

Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος KTΣ 2016 ΦΕΚ 1561 (C 20/25).

 • Κοκκομετρία: περιέχει αδρανή κοκκομετρίας έως 10 mm.
 • Ειδικό βάρος νωπού κονιάματος: 2,25 tn/m³.
 • Αντοχή θλίψης 28 ημέρες: 30,0 MPa.
 • Εργάσιμος χρόνος: Περίπου 30 min.
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C έως +35°C.

Τρόπος Διάθεσης

 • Σε σάκους των 40 kg.
 • Σε παλέτα των 1400 kg, 35 χάρτινοι σάκοι των 40 kg.

Αποθήκευση

Σε άθικτη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Κατανάλωση

Το σακί 40 kg  αποδίδει περίπου  21 lt νωπού κονιάματος.
Απαιτούνται περίπου 2 tn  ξηρού κονιάματος  για γέμισμα 1 m³.
El flag