ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ / ΔΟΜΙΚΑ / EΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ / ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

 • ΡΕΥΣΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ
FLUIDCRETE R4
ΡΕΥΣΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ
Υψηλής ρευστότητας και αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης κονίαμα

Περιγραφή

Ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, μεγάλης ρευστότητας κονίαμα, αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης και υψηλής αντοχής . Κατάλληλο για δομικές επισκευές, πακτώσεις ακρίβειας και αγκυρώσεις.

Χρήσεις

 • Eπισκευή δομικών στοιχείων σκυροδέματος με εφαρμογή της μεθόδου ξυλοτύπων και έγχυσης (χυτεύσεις)
 • Mανδύες με πυκνό οπλισμό
 • Πακτώσεις ακριβείας μηχανημάτων και μεταλλικών υποστυλωμάτων
 • Οριζόντιες αγκυρώσεις χαλύβδινων ράβδων οπλισμού

Πλεονεκτήματα

 • Υψηλή αντοχή (R4 – υψηλότερη κατηγορία προτύπου)
 • Σύνθεση με αμιγώς χαλαζιακά αδρανή
 • Αντισταθμιζόμενη συρρίκνωση
 • Στεγανό
 • Απουσία διαχωρισμού και εξίδρωσης
 • Υψηλή ρευστότητα (με βάση το ΕΝ 13395-2) για πλήρη συμπύκνωση ακόμη και σε σημεία με πυκνό οπλισμό

Τρόπος Εφαρμογής

Νερό ανάμιξης ανά σάκο 25 kg:  3,5 - 4,2 λίτρα.

Δομικές  επισκευές:

 • Η επιφάνεια σκυροδέματος θα πρέπει να είναι σταθερή  και καθαρή.
 • Οι άκρες της επιφάνειας προς επισκευή πρέπει να κοπούν κατακόρυφα, σε βάθος τουλάχιστον 10 mm
 • Η απομάκρυνση αποσαθρωμένου σκυροδέματος πραγματοποιείται με μηχανικούς ή με το χέρι μεθόδους (υδροβολή, αμμοβολή, καλέμι κ.α.), εξασφαλίζοντας και την απαραίτητη τραχύτητα της προς επισκευής επιφάνειας
 • Καθαρίστε τον οπλισμό από σκουριά και άλλα χαλαρά και επιβλαβή σωματίδια ή προσθέστε νέες ράβδους οπλισμού αν οι παλιές δεν είναι πια κατάλληλες
 • Tα καλούπια θα πρέπει να είναι στεγανά, αγκυρωμένα και στηριγμένα στέρεα
 • Πριν την εφαρμογή του FLUIDCRETE R4 το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι κορεσμένο με νερό , χωρίς λιμνάζοντα νερά.
 • Σε καθαρό δοχείο , αρχικά προσθέστε την ελάχιστη ποσότητα νερού και αναμιγνύοντας με χαμηλές στροφές προσθέστε σταδιακά το κονίαμα μέχρι να επιτευχθεί ομοιογενές και χωρίς σβώλους μίγμα
 • Στη συνέχεια αφήστε το μίγμα να ηρεμήσει για 2-3 λεπτά και αναμίξτε ξανά.
 • Εάν απαιτείται, προσθέστε επιπλέον νερό, χωρίς όμως να ξεπεράσετε τη μέγιστη συνιστώμενη ποσότητα νερού, αναμίξτε ξανά και εφαρμόστε το υλικό
 • Η έκχυση του κονιάματος γίνεται με συνεχή ροή μέσα στον ξυλότυπο ,από την μια πλευρά μόνο, ώστε να αποβάλλεται ο παγιδευμένος αέρας
 • Δεν συνιστάται η μη μηχανική ανάδευση του προϊόντος.

 

Πακτώσεις μηχανημάτων:

 • Πριν εγκαταστήσετε το μηχάνημα προετοιμάστε την επιφάνεια σκυροδέματος, απομακρύνοντας τυχόν αποσαθρωμένο σκυρόδεμα  εξασφαλίζοντας παράλληλα και την απαραίτητη τραχύτητα του.
 • Καθαρίστε όλες τις προς επαφή με το κονίαμα επιφάνειες από λάδια, γράσα,  σκόνη ή οποιοδήποτε ξένο υλικό
 • Δημιουργήστε οπές απεγκλωβισμού αέρα στην πλάκα εδράσεως, και τοποθετείστε το μηχάνημα.                            
 • Μετά την ευθυγράμμιση του μηχανήματος και πριν την εφαρμογή του FLUIDCRETE R4, διαβρέξτε μέχρι κορεσμού την επιφάνεια σκυροδέματος και απομακρύνετε τυχόν λιμνάζοντα νερά
 • Μετά την ανάμιξη του κονιάματος ( οδηγίες ως παραπάνω ) η έκχυση του γίνεται με συνεχή ροή από την μία πλευρά μόνο, ώστε να αποβάλλεται ο παγιδευμένος αέρας

 

Γενικά:

 • Μετά την εφαρμογή, οι ελεύθερες επιφάνειες του κονιάματος θα πρέπει να συντηρηθούν (για τουλάχιστον 2 μέρες), κατά τους  θερινούς μήνες με βρεγμένες λινάτσες, ψεκασμό με νερό ή με αντιεξατμιστική μεμβράνη,  και κατά  τους χειμερινούς μήνες  με προστασία τους από τις χαμηλές θερμοκρασίες, με χρήση πλαστικών φύλλων.
 • Οι παραπάνω οδηγίες χρήσης είναι ενδεικτικές για την  ορθή χρήση του προϊόντος. Για περισσότερες  και πιο ακριβείς τεχνικές λεπτομέρειες, μπορείτε να απευθύνεστε στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας
 • Για πάχη εφαρμογής >50mm,  επίσης επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας

Προδιαγραφές

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 1504-3 (R4)  & ΕΝ 1504-6

 • Αντοχή σε θλίψη : > 45 MPa (Κατηγορία R4)
 • Περιεκτικότητα σε χλωριόντα : ≤ 0,05%
 • Ικανότητα πρόσφυσης σε σκυρόδεμα ≥ 2,0 ΜPa
 • Aντισταθμιζόμενη συρρίκνωση / διαστολή ≥ 2ΜPa
 • Αντοχή σε ενανθράκωση: περνά το τέστ
 • Μέτρο Ελαστικότητας : >20 GPa
 • Τριχοειδής απορρόφηση : ≤ 0,5 kg /m² h⁰´⁵
 • Δύναμη εξόλκευσης : Μετατόπιση <0,6 mm υπό φορτίο 75kN
 • Αντίδραση στη φωτιά: Euroclass A1

Τρόπος Διάθεσης

 • Σε σάκους των 25 Kg.
 • Σε παλέτα των 1350 Kg

 

Αποθήκευση

Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης, σε άθικτη συσκευασία και ξηρό περιβάλλον: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Κατανάλωση

Για πάχος πλήρωσης 10mm απαιτούνται περίπου 20 kg κονιάματος
El flag