ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / ΣΙΛΟ

 • ΠΡΕΣΑ
DUOMIX PLUS
ΠΡΕΣΑ

Για απαιτητικά project,  η MARMOLINE  μπορεί να διαθέσει τα προϊόντα της  και σε σιλό, ή/και  να τα συνοδεύσει με ειδικά μηχανήματα ανάμιξης και εφαρμογής

Περιγραφή

Μηχανή για ανάμιξη και εκτόξευση έτοιμων κονιαμάτων κοκκομετρίας 0 - 3 mm.

Με δύο ξεχωριστούς θαλάμους ανάμιξης (έναν οριζόντιο και έναν κάθετο), που εγγυώνται ομοιογενή μίξη όλων των τύπων κονιαμάτων.

Λειτουργεί με τριφασική παροχή ρεύματος.

Χρήσεις

 • Στη βασική της λειτουργία η duo - mix plus εφοδιάζεται με ενσακισμένα υλικά.  Με προσθήκη ειδικού καλύμματος μπορεί να εφοδιαστεί με χύμα υλικό από σιλό.
 • Η duo - mix plus μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναμίκτης και εκτοξευτής ή ως απλός αναμίκτης
 • Σοβάδες: για πεταχτό, βασικής στρώσης, μίας στρώσης, αδιάβροχοι, επισκευαστικοί, ελαφρύς θερμομονωτικός, μαρμαροσοβάς, γυψοσοβάδες.
 • Με προσθήκη ειδικού κοχλία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τσιμεντοκονίες και γεμίσματα δαπέδων.

Πλεονεκτήματα

 • Απλουστεύεται η εργασία των  συνεργείων
 • Διασφαλίζεται η σωστή ανάμιξη των υλικών

Τρόπος Εφαρμογής

Μετά το πέρας των εργασιών τα παραπάνω εργαλεία επιστρέφονται καθαρά και σε καλή κατάσταση.

Προδιαγραφές

 • Παροχή: Έως 60 lit/λεπτό (ανάλογα με τον κοχλία)
 • Μέγιστη απόσταση μεταφοράς: 60 μέτρα
 • Μέγιστο ύψος μεταφοράς: 30 μέτρα. Η αντλούμενη ποσότητα, η απόσταση και το ύψος, εξαρτώνται από τους ρότορες και στάτορες, την κατάστασή τους και το υλικό που υφίσταται επεξεργασία.
 • Μοτέρ ανάμιξης: 3 kw, 230/400 V, 50 Hz, 260 στροφές/min
 • Μοτέρ προώθησης: 5,5 kw, 230/400 V, 50 Hz, 400 στροφές/min
 • Αεροσυμπιεστής: 0,9 kw, 250 lit/λεπτό, max πίεση 4 bar
 • Αντλία νερού: 0,75 kw, 40 lit/λεπτό, max πίεση 6 bar
 • Ηλεκτρικές συνδέσεις:  400 V, 50 Hz, Ασφάλεια 25 Α. Παροχή 5 x 4,0 mm². Φις ρεύματος: 32 Α, 5 Ρ, 6 h.
 • Συνδέσεις νερού: Λάστιχο νερού 3/4’’ με σύνδεσμο GEKA. Ελάχιστη πίεση νερού για λειτουργία: 2,5 bar.
 • Διαστάσεις (μ x π x υ):  1350 mm x 640 mm x 1390 mm
 • Βάρος: περίπου 250 kg
 • Χρησιμοποιούμενο είδος ρότορα:  Duo-mix plus/2000: Κωδ: 620340.
 • Χρησιμοποιούμενο είδος στάτορα:  Duo-mix plus/2000: Κωδ: 620341.

Τρόπος Διάθεσης

Η παράδοση στην οικοδομή περιλαμβάνει:

 • 1 ζεύγος ρότορα - στάτορα.
 • Λάστιχο σοβά 25 NW μήκους 10 m.
 • Λάστιχο αέρα 11 m.
 • Πιστόλι ψεκασμού.
 • Σετ εργαλείων & σύνεργα καθαρισμού.

Αποθήκευση

 • Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ο πελάτης επιβαρύνεται με το ανάλογο κόστος.
 • Λοιπά αναλώσιμα της μηχανής (ρότορες, στάτορες κ.ά.) που τυχόν χρησιμοποιηθούν, είτε λόγω φυσιολογικής φθοράς είτε λόγω κακής χρήσης, επιβαρύνουν τον πελάτη.

Κατανάλωση

-
El flag
Espa