ΕΤΑΙΡΙΑ

Άνθρωποι
Οι άνθρωποι μας διακρίνονται για την άψογη επιστημονική και επαγγελματική  τους κατάρτιση.

Προτεραιότητά μας είναι τόσο η διαρκής επιμόρφωση του επιστημονικού μας προσωπικού, προκειμένου να  βρίσκεται  συνεχώς στην αιχμή της γνώσης και της τεχνολογίας, όσο και η εξέλιξη των δεξιοτήτων του εργατοτεχνικού μας δυναμικού.

Δεν σταματάμε όμως εκεί. Επενδύουμε στο knowledge management, στη διάδοση και συνεχή ροή της γνώσης ανάμεσα σε διαφορετικά τμήματα και  ανθρώπους, με στόχο την αξιοποίησή της τόσο για το σήμερα όσο και για το αύριο.

Αυτό μας  εξασφαλίζει τη διαρκή υλοποίηση νέων και σύγχρονων ιδεών στα υλικά της κατασκευής και στον τρόπο εφαρμογής τους.


Στην οικογένεια της NORDIA μας ενώνει το πάθος για τα προηγμένα οικοδομικά υλικά, το άψογο τελικό αποτέλεσμα και την ικανοποίηση των πελατών μας.

El flag
Espa