ΕΤΑΙΡΙΑ

Περιβάλλον

Η δέσμευσή μας απέναντι στο περιβάλλον.

Η παραγωγή κάθε προϊόντος είναι σχεδιασμένη πάνω στις εξής αρχές:

  • Εξοικονόμηση και ανακύκλωση Α΄Υλών.
  • Εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Μηδενική ρύπανση του περιβάλλοντος.
  • Καθαριότητα στον οικοδομικό χώρο.
     

El flag
Espa