Εφαρμογές προϊόντων κόλλας

ΛΥΣΕΙΣ:

Στη MARMOLINE προσφέρουμε κόλλες υψηλής ποιότητας για χρήση σε πλακίδια παντός τύπου, σε μάρμαρα και σε γρανίτες.

Πιο συγκεκριμένα:

UNIVERSAL WHITE: Λευκή ακρυλική κόλλα πλακιδίων (C1T)

RAPID 180: Ακρυλική κόλλα ταχείας πήξεως (C1FT)

SUPER 100: Λευκή ενισχυμένη ρητινούχα κόλλα πλακιδίων (C2TE)

FLEX 2000: Ελαστική ενισχυμένη ρητινούχα κόλλα πλακιδίων (C2TES1)

FLEX 2600: Λευκή ρητινούχα ελαστική κόλλα πλακιδίων παντός τύπου (C2TES1)

FLEX 3000: Υψηλής ποιότητας ελαστική κόλλα πλακιδίων παντός τύπου (C2TES2)

KM 100: Λευκή ακρυλική κόλλα για μάρμαρα και γρανίτες (C2TE)

LM400: Λευκή λάσπη για μάρμαρα και γρανίτες (M5)

 

Δείτε το έντυπο με τις αναλυτικές εφαρμογές των προϊόντων κόλλας που προσφέρουμε:

Τα υλικά πρέπει να εφαρμόζονται βάσει των οδηγιών που αναγράφονται στα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια.

 

 

 

 

 

 


Back top
El flag
Espa