Κρακελάρισμα (Alligatoring)

ΠΡΟΒΛΗΜΑ:

Επιφανειακά σκασίματα στο χρώμα και διακοπή στεγανότητας λόγω λεπτών ρωγμών στη βαμμένη επιφάνεια (alligatoring).

 

 

ΑΙΤΙΑ:

  • Εφαρμογή ενός ελαστικού χρώματος πάνω από παλαιό, πιο άκαμπτο.
  • Εφαρμογή χρώματος πριν στεγνώσει το αστάρι ή εφαρμογή πολύ λεπτού φιλμ χρώματος με υπερβολική αραίωσή του.
  • Ακατάλληλο χρώμα για την εφαρμογή ή χρώμα κακής ποιότητας.
  • Ασυμβατότητα του τελικού χρώματος με το αστάρι.
  • Βαφή πάνω σε σιλικονούχο χρώμα ή υπόστρωμα.
  • Βαφή πάνω σε σιλικόνες, μαστίχες πολυουρεθάνης, κ.λπ.

 

 

ΛΥΣΗ:

  • Αφαίρεση της παλαιάς βαφής και εφαρμογή νέου ποιοτικού χρώματος SUPER PAINT.
  • Επαναβαφή της επιφάνειας αφού στεγνώσει καλά και με αραίωση, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Τρίψιμο της επιφάνειας και επαναβαφή με FLYING COLOURS EXTERIOR.
  • Αφαίρεση του παλαιού χρώματος και εφαρμογή του κατάλληλου μονωτικού ασταριού πριν την επαναβαφή.

Back top
El flag
Espa