Ρωγμές στο ταβάνι

ΑΙΤΙΑ:
 
  • Υγρασία από ταράτσα ή βεράντα που βρίσκεται πάνω από το δωμάτιο.
  • Έντονες συστολές ή διαστολές της οροφής, λόγω του μεγάλου μεγέθους της.
  • Καλώδια ή σωλήνες που περνούν πίσω από το επίχρισμα-σοβά της οροφής.
  • Ρωγμή του μπετόν που μεταφέρεται στο σκυρόδεμα.
  • Ύπαρξη θερμομονωτικού υλικού πίσω από το επίχρισμα και κάτω από την πλάκα της οροφής.

 

ΛΥΣΗ:
 
  • Στεγανοποίηση - μόνωση της υπερκείμενης επιφάνειας (ταράτσας ή βεράντας) και κατόπιν αποκατάσταση των ενανθρακωμένων τμημάτων της οροφής από κάτω.
  • Δημιουργία αρμού ή αρμών διαστολής και σφράγισή του με ελαστικό σφραγιστικό υλικό CONNECT ή BITUMASTIC. Επίσης, διάνοιξη των ρωγμών και σφράγισή τους με ελαστικό ακρυλικό στόκο STUCCO PASTE.
  • Απαιτείται πραγματογνωμοσύνη και πρόταση στατικού μηχανικού.
  • Κατασκευαστικά, ο οπλισμός του επιχρίσματος και η θερμομόνωση από πάνω από την πλάκα οροφής.
  • Επισκευαστικά, η πιο ενδεδειγμένη λύση είναι η εφαρμογή AQUATA SEAL 200 HYBRID οπλισμένου με υαλόπλεγμα.

Back top
El flag
Espa