Στεγάνωση υγρών χώρων (λουτρά/ντους, κ.λπ.) στους οποίους δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στοιχεία ξηράς δόμησης

 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ:

 

Χώροι κτιρίων που υπόκεινται σε διαρκή έκθεση στην υγρασία και τα νερά, όπως μπάνια/ντουζιέρες και λοιποί χώροι υγιεινής.

Οι επιφάνειες των χώρων αυτών συνήθως καλύπτονται με πλακίδια. Αν δεν έχει προηγηθεί καλή στεγάνωση των κατακορύφων (τοίχοι) και οριζόντιων (δάπεδα) επιφανειών, πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων, η χρήση τους οδηγεί στην εμφάνιση υγρασίας σε όμορους χώρους λόγω διαρροής νερού.

Σε νέες κατασκευές η στεγάνωση κρίνεται απαραίτητη, καθότι τυχόν μεταγενέστερες διορθωτικές επεμβάσεις είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες και δαπανηρές.

 Η στεγάνωσή τους είναι απαραίτητη προυπόθεση για τη διασφάλιση συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, καλής συντήρησης των δομικών στοιχείων των χώρων και αποφυγή διαρροής νερού σε μορφή υγρασίας σε γειτονικούς χώρους πιθανόν και άλλων ιδιοκτησιών ενός κτιρίου.

 

ΛΥΣΗ:

 

Το ελαστικό και εύκαμπτο στεγανωτικό τσιμεντοκονιάμα δύο συστατικών AQUATA ELASTIC.

Το AQUATA ELASTIC διαθέτει ελαστικές ιδιότητες γεγονός που το καθιστά ιδανικό για εφαρμογή σε επιφάνειες ευαίσθητες σε μικρομετακινήσεις.

Εφαρμόζεται τόσο στους τοίχους όσο και στα δάπεδα των χώρων και ιδιαίτερα γύρω και κάτω από ντουζιέρες, μπανιέρες, νιπτήρες λόγω της συχνής έκθεσής τους σε νερό.

Συνίσταται και για την στεγάνωση υδατοδεξαμενών και δεξαμενών κολύμβησης πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων ή την εφαρμογή πατητής τσιμεντοκονίας.

Παρουσιάζει ιδανική συνάφεια και πρόσφυση με τις κόλλες πλακιδίων λόγω της κοινής τους βάσης (τσιμεντοειδή).

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ:

SV-1, SV-2, SV-3Σύστημα σοβά τριών  στρώσεων       

AQUATA ELASTIC : Στεγανωτικό  κονίαμα δυο συστατικών

SUPER 100: Λευκή ενισχυμένη  ρητινούχα  κόλλα πλακιδίων  (C2TE)

ή FLEX 2000: Ελαστική λευκή ενισχυμένη ρητινούχα  κόλλα  πλακιδίων  (C2TES1)

MST 11: Ακρυλικό αστάρι νερού

MARMOLINE  ARMOS ή  ASTARTE ARMOS : Αδιάβροχος τσιμεντοειδής ακρυλικός αρμόστοκος

ή  ASTARTE EPOXY ARMOS A+B: Εποξειδικός αρμόστοκος δυο  συστατικών

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

Η εφαρμογή των στεγανοποιητικών τσιμεντοκονιαμάτων πραγματοποιείται σε υγρό υπόβαθρο, με βούρτσα, ή ψεκασμό.

Για ασταθή υποστρώματα χρήσιμο είναι να οπλίζονται με λεπτό πλαστικό πλέγμα ή γάζα, για βέλτιστη ενσωμάτωσή τους στο υπόβαθρο.

 

Αλληλουχία εργασιών - στρώσεων:

 

Προκαταρκτικές εργασίες:

  • Καθαρισμός της επιφάνειας του δομικού στοιχείου από λάδια, σαθρά υλικά, υπολείματα λάσπης χτισίματος κλπ. και γενικά εξομάλυνση της επιφάνειας της τοιχοποιίας.
  • Για δομικό στοιχείο από σκυρόδεμα, βλέπε οδηγίες στεγάνωσης υπογείων.
  • Εφαρμογή του επιχρίσματος έως και την τελική στρώση.
  • Στις γωνίες συμβολής τοίχων και δαπέδου ή κατά μήκος αρμών αλλαγής υλικών (σκυρόδεμα-τούβλο ή πορομπετόν), συνιστάται η τοπική ενίσχυση με υαλόπλεγμα ή πολυεστερική γάζα πλάτους 10εκ τουλάχιστον ανά κάθετη επιφάνεια.
  • Υδροβολή της επιφάνειας του δομικού στοιχείου για καλύτερη πρόσφυση του στεγανωτικού κονιάματος.   Προσοχή: Ακουμπώντας το χέρι μας στην επιφάνεια του τοιχείου θα πρέπει να είναι υγρό αλλά όχι βρεγμένο
  • Σε τοίχους από ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ θα πρέπει στην επιφανειά τους, πριν την τοποθέτηση οποιασδήποτε στρώσης, να εφαρμόζεται ακρυλικό αστάρι νερού MST11  για μείωση της απορροφητικότητας του δομικού στοιχείου.

 

Εργασίες Στεγάνωσης:

  • Εφαρμογή στεγανωτικού κονιάματος δύο συστατικών AQUATA ELASTIC σε δύο τουλάχιστον στρώσεις κάθετες μεταξύ τους (σταυρωτά), με πλαστική βούρτσα ή και ψεκασμό.     Προσοχή:  Συνιστάται πρώτα να εφαρμόζεται η οριζόντια 1η στρώση και αφού στεγνώσει πλήρως και μετά από διαβροχή ως ανωτέρω,η  2η κατακόρυφη στρώση.
  • Εφαρμογή ακρυλικής κόλλας πλακιδίων SUPER 100 ή FLEX 2000.
  • Τοποθέτηση πλακιδίων και στοκάρισμα με χρήση αδιάβροχου ακρυλικού αρμόστοκου ASTARTE ARMOS ή ASTARTE EPOXY ARMOS A+B για χώρους ή κατασκευές με αυξημένη έκθεση στο νερό (χτιστοί νιπτήρες, ντουζιέρες, υδρομασάζ κλπ).

 

Τα  υλικά  πρέπει να εφαρμόζονται βάσει των  οδηγιών  που αναγράφονται στα  αντίστοιχα  τεχνικά  φυλλάδια.

Για να διαβάσετε το έντυπο στεγάνωσης & υγρομόνωσης, πατήστε εδώ.


Back top
El flag
Espa