ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ)

 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ:

 

Οι υπόγειοι χώροι των κτιρίων, ιδίως όταν αυτοί είναι κατοικήσιμοι, επιβάλλεται να έχουν στεγανωθεί αποτελεσματικά ώστε να μην επηρεάζονται από την υγρασία και το νερό. Η στεγάνωσή τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση συνθηκών υγιεινής διαβίωσης (μικροκλίμα), αλλά και της συντήρησης των δομικών τους στοιχείων στη διάρκεια ζωής του κτιρίου.

Η επίδραση του νερού στους υπόγειους χώρους έχει ως συνέπεια ποικίλα προβλήματα τόσο στους κατοίκους του όσο και στο ίδιο το κτίριο. 

Το νερό μπορεί να εισέλθει κυρίως μέσω κατασκευαστικών αρμών ή ρωγμών. Επίσης το φαινόμενο της συμπύκνωσης των υδρατμών, το οποίο δημιουργείται και εκδηλώνεται εσωτερικά, αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, που εμφανίζεται ιδιαίτερα τους ψυχρότερους μήνες. Η αντιμετώπισή του συνίσταται κυρίως στη θερμομόνωση των δομικών στοιχείων. Παράλληλα, παρουσιάζεται και το φαινόμενο της διάχυσης των υδρατμών μέσα από τους πόρους των δομικών υλικών λόγω των διαφορετικών πιέσεων που ασκούν οι υδρατμοί στις όψεις του δομικού στοιχείου.

Οι υδρατμοί προκαλούν βλάβες αφενός στα φινιρίσματα των υπογείων χώρων και αφετέρου εισχωρούν συνεχώς στους υπόγειους χώρους ανεβάζοντας την εσωτερική σχετική υγρασία, φαινόμενο που γίνεται αισθητό και σε μεζονέτες με συγκοινωνούντες υπόγειους ή ημιυπόγειους χώρους.  Η μεγάλη συγκέντρωση υδρατμών αυξάνει τις πιθανότητες συμπύκνωσης και δημιουργίας μούχλας στον υπόγειο χώρο.

Εξάλλου, κάθε κατασκευή, «πάσχει» στο σημείο μετάβασης της υπέργειας κατασκευής σε υπόγεια κατασκευή, όπου και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και σωστός σχεδιασμός. Ετσι συνιστάται η απομάκρυνση του νερού από τις επιφάνειες των δομικών στοιχείων του κτιρίου με διαμόρφωση κατάλληλων κλίσεων του πέριξ του κτιρίου διαμορφωμένου εδάφους.

 

ΛΥΣΗ:

 

Τα στεγανοποιητικά τσιμεντοκονιάματα.

Συνιστάται να εφαρμόζονται στην εξωτερική πλευρά των δομικών στοιχείων (νέες κατασκευές), ενώ εάν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, μπορούν να εφαρμόζονται και εσωτερικά καθώς και στα δάπεδα των υπογείων χώρων. Η αντοχή τους σε αρνητικές πιέσεις εξαρτάται ως κάποιο βαθμό από την κατανάλωση υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας.

Για την προστασία των εσωτερικών υπόγειων χώρων από υδρατμούς και ιδιαίτερα όταν αυτοί είναι κατοικήσιμοι, απαιτείται η εφαρμογή φράγματος υδρατμών, εξωτερικά της στεγανωτικής στρώσης, με ασφαλτικό γαλάκτωμα νερού για καλύτερη συνάφεια με το τσιμεντοειδές.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ:

AQUATA ELASTIC: Στεγανωτικό κονίαμα δυο  συστατικών

ή  AQUATA 240 : Στεγανωτικό τσιμεντοειδές επαλειφόμενο κονίαμα

BS 18:  Επισκευαστικό κονίαμα για μπετόν

M STEEL 44:  Επαλειφόμενο αστάρι οπλισμού

THIXOCRETE R4: Κονίαμα δομικών  επισκευών σκυροδέματος

BITUCOAT: Ασφαλτικό γαλάκτωμα  νερού

FK 201: Ρητινούχα κόλλα συγκόλλησης θερμομονωτικών πλακών

MARMOLINE XPS:  θερμομονωτικές  πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

Η εφαρμογή των στεγανοποιητικών τσιμεντοκονιαμάτων πραγματοποιείται σε υγρό υπόβαθρο, με βούρτσα, μυστρί ή ψεκασμό. Συχνά τα τσιμεντοκονιάματα οπλίζονται με λεπτό μεταλλικό ή πλαστικό πλέγμα, το οποίο εξασφαλίζει τη βέλτιστη ενσωμάτωσή τους στο υπόβαθρο.

Αλληλουχία εργασιών -  στρώσεων:

Σχήμα 1:

 

Προκαταρκτικές εργασίες:

 • Σχολαστικός καθαρισμός της επιφάνειας του δομικού στοιχείου από λάδια, σαθρά υλικά, υπολείματα ξυλοτύπου κλπ.
 • Αφαίρεση-κοπή υπολειμάτων φουρκετών, ξύλινων μουρέλων και διάνοιξη μεγαλύτερων οπών σε βάθος 3εκ. σε σχήμα V προκειμένου να σφραγιστούν-στοκαριστούν με επισκευαστικό κονίαμα BS-18. Με το ίδιο υλικό σφραγίζονται και τυχόν φωλιές στην επιφάνεια του δομικού στοιχείου σκυροδέματος.
 • Τυχόν αρμοί εργασίας ανοίγονται επίσης σε σχήμα V για όλο το μήκος τους και για βάθος 3εκ. και στοκάρονται με BS-18.
 • Σε υπάρχουσες κατασκευές, εφόσον το σκυρόδεμα παρουσιάζει ενανθράκωση, εφαρμόζεται στην επιφάνειά του επαλειφόμενο αστάρι με αναστολέα διάβρωσης οπλισμών Μ STEEL 44.
 • Υδροβολή της επιφάνειας του τοιχώματος σκυροδέματος για καλύτερη πρόσφυση του στεγανωτικού τσιμεντοειδούς.  Προσοχή:  Ακουμπώντας το χέρι μας στην επιφάνεια του τοιχείου θα πρέπει να είναι υγρό αλλά όχι βρεγμένο
 • Σε κάθετες γωνίες θεμελίων-τοιχώματος, διαμορφώνεται με μυστρί «λούκι» 45° για την ομαλή εφαρμογή του τσιμεντοειδούς, με το κονίαμα δομικών επισκευών σκυροδέματος THIXOCRETE R4. Βλέπε σχήμα 2:

 

Σχήμα 2:

Εργασίες στεγάνωσης:

 • Εφαρμογή στεγανωτικού κονιάματος δύο συστατικών AQUATA ELASTIC σε δύο τουλάχιστον στρώσεις κάθετες μεταξύ τους (σταυρωτά), με πλαστική βούρτσα ή και ψεκασμό.  Σε υπόγειους χώρους μη κατοικήσιμους μπορεί να εφαρμοστεί το  τσιμεντοειδές στεγανωτικό επαλειφόμενο κονίαμα AQUATA 240Προσοχή: Συνιστάται πρώτα να εφαρμόζεται η οριζόντια 1η στρώση  και αφού στεγνώσει πλήρως και μετά από διαβροχή ως ανωτέρω, η  2η κατακόρυφη στρώση.
 • Επάλειψη της προς στεγάνωση επιφάνειας με ασφαλτικό γαλάκτωμα νερού BITUCOAT για φράγμα υδρατμών, σε δύο στρώσεις.
 • Τοποθέτηση Εξηλασμένης πολυστερίνης MARMOLINE XPS  με ρητινούχα κόλλα FK-201.
 • Τοποθέτηση αποστραγγιστικής μεμβράνης πολυαιθυλενίου (αυγουλιέρα) αφενός για προστασία της εξηλασμένης πολυστερίνης από την επίχωση και αφετέρου για την αποστράγγιση του πέριξ διαμορφωμένου εδάφους.  Προσοχή: η φορά τοποθέτησης των εξογκωμάτων της μεμβράνης πρέπει   να είναι προς το τοιχίο και όχι προς το έδαφος ώστε να  επιτρέπουν τον αερισμό της θερμομόνωσης και να διευκολύνουν την αποστράγγιση του εδάφους προς τα κάτω
 • Τοποθέτηση γεωυφάσματος μεταξύ αποστραγγιστικής μεμβράνης και υλικού επίχωσης και ιδίως πάνω από την αποστραγγιστική στρώση (σκύρα). Βλέπε σχήμα 2  και σχήμα 3.

 

  Σχήμα 3:

 

Τα  υλικά  πρέπει να εφαρμόζονται βάσει των  οδηγιών  που αναγράφονται στα  αντίστοιχα  τεχνικά  φυλλάδια.

Για να διαβάσετε το έντυπο στεγάνωσης & υγρομόνωσης, πατήστε εδώ.


Back top
El flag