ΕΡΓΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΟΒΑΔΩΝ SV 1, SV 2, SV 3 ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εφαρμογή συστήματος σοβάδων SV 1, SV 2, SV 3 με εγκατάσταση σιλό (SV 1 πεταχτό, SV 2 λάσπη, SV 3 μαρμαροσοβάς) στην κατασκευή συγκροτήματος σύγχρονων κατοικιών στο Χαλάνδρι Αττικής. Ο όμιλος Βλαχογιάννη εμπιστεύτηκε για άλλη μια φορά την MARMOLINE και τα προϊόντα της.

Works index sovades chalandri
Back top
El flag