ΕΡΓΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ FLYING COLOURS EXTERIOR & ΤΩΝ SV 1, SV 2, SV 3, GB 30 ΣΤΟ 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το ακρυλικό χρώμα για εξωτερική χρήση FLYING COLOURS EXTERIOR, οι σοβάδες SV 1, SV 2, SV 3 και η τσιμεντοκονία γεμίσματος δαπέδων (3-15 cm) GB 30, εφαρμόσθηκαν με επιτυχία στο 51ο Γυμνάσιο Αθηνών.

Works index gymnasio athinwn
Back top
El flag
Espa