ΕΡΓΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ: TCL 100, MS 33 και VELVET LIQUID

Ο καθαρισμός του δαπέδου έγινε με τη χρήση του ισχυρού καθαριστικού TCL 100.

Ακολούθησε η εφαρμογή του διαφανούς σιλικονούχου στεγανωτικού MS 33.

Τέλος, εφαρμόστηκε το ακρυλικό βερνίκι εμποτισμού VELVET LIQUID.

Works index mcl prin meta
Back top
El flag
Espa