ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / ΣΙΛΟ

 • ΣΙΛΟ ΜΕ ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑ
D-40 & D-50
ΣΙΛΟ ΜΕ ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑ

Για απαιτητικά project,  η MARMOLINE  μπορεί να διαθέσει τα προϊόντα της  και σε σιλό, ή/και  να τα συνοδεύσει με ειδικά μηχανήματα ανάμιξης και εφαρμογής

Περιγραφή

Σιλό  χωρητικότητας 18 ή 22 m³  και αναμίκτης m-tec D–40 τοποθετημένος στην έξοδό του. Το ρευστό μίγμα που παράγεται χρησιμοποιείται είτε απ’ ευθείας, είτε εκτοξευόμενο από πρέσα. Η πρέσα τοποθετείται κάτω ακριβώς από τον αναμίκτη.

Ο ειδικός πίνακας λειτουργίας S–40, επάνω στο σιλό, κάνει το χειρισμό του αναμίκτη πολύ απλό, ενώ ειδικός αισθητήρας μέσα στην πρέσα διεξάγει την αυτόματη μίξη.

 

Χρήσεις

 • Λάσπη: χτισίματος, μαρμάρων.
 • Σοβάδες: για πεταχτό, βασικής στρώσης, μίας στρώσης, αδιάβροχοι, επισκευαστικοί, ελαφρύς θερμομονωτικός, μαρμαροσοβάς τελικής στρώσης.
 • Τσιμεντοκονίες δαπέδου.

Πλεονεκτήματα

 • Ταχύτητα ανάμιξης και εργασίας - εξοικονόμηση εργατικών
 • Ευκολία στο χειρισμό και καθαρισμό.
 • Άμεση σύνδεση και έναρξη της εργασίας.
 • Καθαριότητα στην οικοδομή.
 • Προστασία υλικού από εξωτερικούς παράγοντες (καιρικές συνθήκες, κλοπές κ.λπ.)

Τρόπος Εφαρμογής

 • Για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος, απαιτείται στην οικοδομή  ασφαλής χώρος,  τριφασική παροχή ρεύματος και επαρκής παροχή νερού, για τη λειτουργία του αναμίκτη.
 • Μετά το πέρας των εργασιών τα παραπάνω εργαλεία επιστρέφονται καθαρά και σε καλή κατάσταση.

Προδιαγραφές

 • Απόδοση: περίπου 40 lit/λεπτό (2,4 m³/ώρα).
 • Μοτέρ: 4 kw, 400 V, 50 Hz, 260 στροφές/min.
 • Ηλεκτρικές συνδέσεις: 400 V, 50 Hz, Ασφάλεια 16 Α. Παροχή 5 x 2,5 mm². Φις ρεύματος: 16 Α, 5 Ρ, 6 h.
 • Συνδέσεις νερού: Λάστιχο νερού 3/4’’ με σύνδεσμο GEKA. Ελάχιστη πίεση νερού: 2,5 bar.
 • Διαστάσεις σιλό: Βάση: 2,5 x 2,5 m. Διάμετρος: 2,5 m. Ύψος: 6,25 m (18 m³), 7,20 m (22 m³).
 • Βάρος πλήρους σιλό: Εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο υλικό.

Τρόπος Διάθεσης

Η παράδοση στην οικοδομή περιλαμβάνει:

 • Πίνακα ελέγχου S - 40.
 • Καλώδια ρεύματος.
 • Αισθητήρα για αυτόματη διακοπή της παροχής.

Αποθήκευση

 • Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ο πελάτης επιβαρύνεται με το ανάλογο κόστος.
 • Λοιπά αναλώσιμα της μηχανής λόγω φυσιολογικής φθοράς είτε λόγω κακής χρήσης, επιβαρύνουν τον πελάτη.

Κατανάλωση

-
El flag
Espa