Αεροφωτογραφία εγκαταστάσεων marmoline

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει πρωταρχική σημασία για την εταιρεία NORDIA A.E. (εφεξής Εταιρεία, εμείς). Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και το εθνικό νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την Εταιρεία, όσο και από τρίτους που ενδέχεται να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας.

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω και να μας υποβάλετε τα σχόλια, απορίες σας, παρατηρήσεις ή τυχόν παράπονά σας αναφορικά με την παρούσα Πολιτική και την εν γένει συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Δεδομένων της Εταιρείας μας είναι ο Κύριος Σπανάκος Δημήτριος με τηλέφωνο επικοινωνίας 22950 22225 Για οποιοδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο email: privacy@nordia.gr

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

Στο πλαίσιο λειτουργίας ιστότοπου της Εταιρείας μας και προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

• Δεδομένα Ταυτότητας & Επικοινωνίας : Ονοματεπώνυμο, email και άλλα στοιχεία που ενδέχεται να εμπεριέχονται στο mail επικοινωνίας σας με την Εταιρεία και την αποστολή newsletter.

• Δεδομένα τεχνικά : Διεύθυνση IP, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε για να προσπελάσετε το δικτυακό μας τόπο και δεδομένα μέσω cookies (σύμφωνα με την πολιτική cookies της Εταιρείας).

3.2. Με ποιους τρόπους συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα;

Μέσω email, μέσω αίτησης εγγραφής στο newsletter, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και κατά τη διάρκεια της περιήγησης στην ιστοσελίδα μας μέσω cookies.

3.3. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Α. Για παροχή των υπηρεσιών μας.

Β. Για την ενημέρωσή σας.

Γ. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των ιστοσελίδων.

3.4. Πρόσβαση τρίτων στα προσωπικά σας δεδομένα

Τα δεδομένα σας που συλλέγονται από τις ιστοσελίδες μας δεν μεταβιβάζονται σε περαιτέρω σε τρίτους-αποδέκτες ή σε τρίτες χώρες, χωρίς τη προηγούμενη ενημέρωση και ρητή συγκατάθεση σας.

Η Εταιρεία μας έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων.

3.5. Για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα;

Η χρονική περίοδος τήρησης των προσωπικών δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία στηρίζεται στην ρητή συγκατάθεσή σας , τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο διάστημα ισχύει η συγκατάθεση.

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Μετά την παρέλευση των παραπάνω χρονικών διαστημάτων διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η Εταιρεία μας οφείλει να καταστρέψει οριστικά και με ασφαλή τρόπο τα αρχεία (φυσικά και ψηφιακά), με τα ενδεδειγμένα, κατά περίπτωση, μέτρα.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα, υπό τις εκάστοτε προϋποθέσεις που τάσσει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ)679/2016:

  1. Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, αποτέλεσαν ή θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας και σε κάθε περίπτωση να απαιτήσετε από εμάς τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή τη συμπλήρωση αυτών σε περίπτωση ελλείψεων. Κατά την ενημέρωση των προσωπικών σας στοιχείων, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.
  2. Μπορείτε να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να τα διαβιβάζετε, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας αρκεί αυτό να μην επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.
  3. Υπό τις προϋποθέσεις του νόμου μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή τους, καθώς και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τον περιορισμό της επεξεργασίας που αυτά υφίστανται.
  4. Έχετε δικαίωμα να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν.
  5. Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε και να ζητήσετε τον περιορισμό ορισμένων πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων σας.
  6. Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.
  7. Έχετε δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) σε περίπτωση που κρίνετε ότι τα δεδομένα σας υφίστανται μη νόμιμη επεξεργασία.
  8. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας θα πρέπει να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση πατώντας εδώ και να την αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@nordia.gr

5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα έκδοση ενημερώθηκε στις 01/05/2020. Η παρούσα Πολιτική αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες που ενδεχομένως παρείχαμε στο παρελθόν σχετικά με τις πρακτικές πληροφόρησης μας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αλλάξουμε την παρούσα δήλωση στην περίπτωση αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων ή/και της εταιρικής μας πολιτικής και να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε αλλαγή στα δεδομένα σας και στις πρακτικές μας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία αυτών, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος, ή/και να τροποποιήσουμε ή αντικαταστήσουμε το σύνολο ή/και μέρος της παρούσας Πολιτικής κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων και τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@nordia.gr.