Ασυμβατότητα χρωμάτων (Paint incompatibility)

ΠΡΟΒΛΗΜΑ:

Το χρώμα ξεκολλάει λόγω μη ικανοποιητικής πρόσφυσης.

 

 

ΑΙΤΙΑ:

  • Η χρήση υδατοχρωμάτων πάνω από πολλά και παλαιά στρώματα λαδομπογιάς, μπορεί να "σηκώσει" την τελική επιφάνεια.
  • Η χρήση πιο ισχυρού διαλυτικού (π.χ. νίτρου) στην εφαρμογή του τελικού χρώματος πάνω από αστάρι ή παλαιό χρώμα αραιωμένο με white spirit ή νέφτι.

 

 

ΛΥΣΗ:

  • Αφαιρέστε όλα τα παλαιά στρώματα μέχρι την αρχική ή σταθερή επιφάνεια.
  • Ασταρώστε την επιφάνεια με L'AQUA PRIMER ή RUST OFF, ανάλογα με το σύστημα βαφής (νερού ή διαλύτου) που χρησιμοποιείτε, αραιωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και αφήστε να στεγνώσει καλά.
  • Εφαρμόστε ένα με δύο χέρια τελικού χρώμαατος L'AQUA PAINT ή METALWOOD και ανάλογα με το σύστημα βαφής (νερού ή διαλύτου) που χρησιμοποιείτε, αραιωμένο με το κατάλληλο μέσο διάλυσης και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Back top
El flag
Espa