Χαμηλή καλυπτικότητα χρώματος (Poor hiding power)

ΠΡΟΒΛΗΜΑ:

Το χρώμα παρουσιάζει χαμηλή καλυπτικότητα (poor hiding power).

 

ΑΙΤΙΑ:

  • Εφαρμογή του χρώματος με μικρότερο πάχος από το προτεινόμενο.
  • Χρήση χαμηλής ποιότητας χρώματος.
  • Χρήση κακής ποιότητας ή ακατάλληλων εργαλείων (ρολό, πινέλο).
  • Υπερβολική αραίωση του χρώματος.
  • Ακατάλληλο αστάρωμα της επιφάνειας.
  • Μη επαρκής ανάδευση του χρώματος.

 

 

ΛΥΣΗ:

  • Σε περίπτωση που το προϋπάρχον χρώμα είναι πολύ σκούρο και χρησιμοποιήσετε υπόστρωμα, χρωματίστε το σε παρόμοια απόχρωση με αυτήν του τελικού χρώματος.
  • Εφαρμόστε τα χρώματα υψηλής ποιότητας DECOR της MARMOLINE, που παρουσιάζουν υψηλή καλυπτικότητα και καλύπτουν ακόμα και τις σκούρες αποχρώσεις με δύο χέρια.

Back top
El flag
Espa