KOMPANIA

Vizioni - vlerat

ΝORDIA A.E. është një kompani me njohuri dhe përvojë të thellë në sektorin e materialeve ndërtimore.

Fokusohet në prodhimin e industrializuar të llaçrave, sistemeve të termoizolimit dhe të materialeve të tjera ndërtimore.

Njëherësh ka veprimtari të rëndësishme minerare për gurët dekorues dhe lëndët e para.

Synimi ynë është mbulimi i plotë i nevojave në ndërtime, restaurime, mirëmbajtje dhe rinovime.

Sot në NORDIA, nën markën bazë tregtare "MARMOLINE" por dhe nën marka të tjera, prodhojmë materiale të avancuara ndërtimore, të cilat kontribuojnë në përmirësimin e punimeve ndërtimore sipas nevojave bashkëkohore shoqërore për efikasitet energjetik dhe mbrojtje të mjedisit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al flag