KOMPANIA

Mjedisi

Zotimi ynë ndaj mjedisit.

Prodhimi i çdo produkti është projektuar mbi parimet në vijim:

  • Kursim dhe riciklim i lëndëve të para.
  • Kursim i energjisë.
  • Zero ndotje mjedisore.
  • Pastërti në vendin e ndërtimit.

 

Al flag