BP-115
998 1 CS II W2 GR

BP 115

ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Έτοιμο βιομηχανικό κονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι-52,5) ασβεστολιθικά αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, υδράσβεστο, και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης. Χρησιμοποιείται ως σοβάς μίας στρώσης σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες μετά τον πεταχτό σοβά υψηλής αντοχής (SV 1). Δίνει μια λευκή και αδρή επιφάνεια. Απλοποιεί και επιταχύνει τις εργασίες καθώς αντικαθιστά το λάσπωμα και το μάρμαρο συνδυάζοντας και τα δύο σε μία στρώση. Το πάχος εφαρμογής πρέπει να είναι έως 2 cm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

 • Σε σάκους των 25 kg
 • Σε μεγασάκους των 1000 kg
 • Χύδην σε σιλό χωρητικότητας 12 – 18 – 22 m³

ΧΡΩΜΑ:

Λευκό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Θερμοκρασία Εφαρμογής

+5°C ως +35°C

Εργαλεία Εφαρμογής

Μυστρί, μηχανή συνεχούς ανάμιξης M-TEC

Κατανάλωση

Χρειάζεστε περίπου 13 kg κονιάματος ανά m² για σοβά πάχους 1 cm

Ειδικό Βάρος Νωπού Κονιάματος

1650 kg/m³

Απαίτηση σε Νερό

4,4 – 4,7 lt/σακί

Κατεβάστε τα σχετικά τεχνικά αρχεία:

Χρήσεις

Χρησιμοποιείται ως σοβάς μίας στρώσης σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες μετά τον πεταχτό σοβά υψηλής αντοχής SV 1. Αντικαθιστά το λάσπωμα και το μάρμαρο συνδυάζοντας και τα δύο σε μία στρώση. Εφαρμόζεται όπως ο βασικός σοβάς και τρίβεται όπως το μάρμαρο. Το πάχος εφαρμογής πρέπει να είναι έως 2 cm. Χάρη στη φύση και τη λεπτή κοκκομετρία του ασβεστολιθικού αδρανούς υλικού ( ως 2 mm), που περιέχει, δίνει λεία τελική επιφάνεια έτοιμη για τρίψιμο και βαφή. Σε ειδικές περιπτώσεις το προϊόν μπορεί να ενισχυθεί με την προσθήκη ρητίνης MARMOLINE MP 20.

Πλεονεκτήματα

 • Υψηλή αντοχή
 • Άριστη πρόσφυση
 • Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
 • Εσωτερική και εξωτερική χρήση
 • Ταχύτητα παρασκευής – Ευκολία εφαρμογής
 • Άριστη εργασιμότητα
 • Αυξημένη παραγωγικότητα – Μείωση εργατικών
 • Λεία επιφάνεια
 • Σταθερή ποιότητα
 • Ελέγξτε την επιφάνεια ώστε να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από σαθρά υλικά.
 • Στην επιφάνεια που πρόκειται να σοβατιστεί θα πρέπει να προηγηθεί  καλό βρέξιμο, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και εφαρμογή  πεταχτού σοβά υψηλής αντοχής SV1.
 • Εφαρμόζεται με τη μηχανή συνεχούς ανάμειξης και με όλους τους αντίστοιχους τύπους μηχανών.  Για μικρές  επιφάνειες (μερεμέτια) το υλικό μπορεί να εφαρμοστεί και με το χέρι.
 • Η παροχή του νερού ρυθμίζεται στη μηχανή στα 500-600 λίτρα/ώρα, ανάλογα με τις  συνθήκες περιβάλλοντος.
 • Τοποθετείστε γωνιόκρανα MARMOLINE εσωτερικά. Η χρήση γωνιοκράνων αυξάνει την απόδοση της εφαρμογής ενώ παράλληλα  εξασφαλίζει την αντοχή των γωνιών στα μικροχτυπήματα και την άψογη αισθητική των τελικών επιφανειών.
 • Αποφεύγετε τη χρήση αφαιρούμενων μεταλλικών  οδηγών, κάνοντας  χρήση των  γαλβανισμένων μεταλλικών οδηγών MARMOLINE. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να γίνεται καλό γέμισμα του αυλακιού που δημιουργείται μετά την αφαίρεση των οδηγών, προς  αποφυγή ρηγματώσεων.
 • Απαγορεύεται η χρήση άλλων υλικών για  τη στερέωση των οδηγών και των γωνιόκρανων, όπως  γύψος κ.τ.λ.
 • Εφαρμόστε σε μία στρώση και πάχος έως 2 cm.
 • Στις  ενώσεις των τούβλων με στοιχεία από σκυρόδεμα, στα  πρέκια, στα κανάλια του υδραυλικού και του ηλεκτρολόγου,  είναι απαραίτητη η χρήση υαλοπλέγματος MARMOLINE. Προσοχή πρέπει να δίνεται  στην τοποθέτηση του υαλοπλέγματος έτσι ώστε να κολυμπάει μέσα  στη στρώση  του σοβά BP 115  σε βάθος έως 0,5 cm από την εξωτερική στρώση του σοβά.
 • Σε επιφάνειες που είναι μονωμένες με διογκωμένη ή εξηλασμένη πολυστερίνη, για την αποφυγή ρηγματώσεων είναι απαραίτητη η τοποθέτηση του ειδικού υαλοπλέγματος MARMOLINE σε  συνδυασμό με το ινοπλισμένο κονίαμα πρόσφυσης σοβάδων MARMOLINE FK 202.  Η στρώση BP 115  ακολουθεί την  εφαρμογή του ινοπλισμένου κονιάματος FK 202 (δείτε σχετικό τεχνικό φυλλάδιο). Ανάλογα με την εποχή και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, η εφαρμογή του BP 115 πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 8 μέρες  μετά (το καλοκαίρι) και τουλάχιστον 15 μέρες  μετά (το χειμώνα, χωρίς να εχει μεσολαβήσει βροχόπτωση).
 • Αφήστε το BP 115 να τραβήξει καλά και ξύστε την επιφάνεια με μεταλλική σπάτουλα για να εξομοιωθούν οι υπάρχουσες  ατέλειες.
 • Στη συνέχεια βρέξτε λίγο την επιφάνεια και με τη βοήθεια  ενός  βρεγμένου φελιζόλ ή σκληρού σφουγγαριού  διαμορφώστε την τελική επιφάνεια.
 • Για τις επόμενες 2 – 3 μέρες, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, συνιστάται συχνή διαβροχή του σοβά για να εξαλειφθεί η πιθανότητα εμφάνισης ρηγματώσεων.
 • Ο χρόνος πήξης (τράβηγμα) εξαρτάται από τις  συνθήκες περιβάλλοντος και από το πάχος της στρώσης.  Συνήθως κυμαίνεται από 1-2 ώρες.
 • Προτείνεται, όπως  σε  όλους τους σοβάδες,  να  επιβεβαιώνεστε ότι το υλικό  έχει στεγνώσει καλά,  προτού το βάψετε.
 • Νερό ανάμιξης: 4,4 – 4,7 lt/σακί 25kg.