ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ / ΔΟΜΙΚΑ / EΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ / ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

 • ΕΠΑΛΕΙΦOΜΕΝΟ ΑΣΤΑΡΙ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
M STEEL 44
ΕΠΑΛΕΙΦOΜΕΝΟ ΑΣΤΑΡΙ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
Προστατεύει τον οπλισμό και λειτουργεί αγκυρωτικά με το υπόστρωμα

Περιγραφή

Έτοιμο τσιμεντοειδές  βιομηχανικό κονίαμα προστασίας του οπλισμού του σκυροδέματος από τη διάβρωση. Περιέχει τσιμέντο και αναστολείς διάβρωσης ώστε να επιτυγχάνεται ταυτόχρονα η προστασία του οπλισμού και η συγκόλληση της επόμενης στρώσης επιχρίσματος.

Χρήσεις

Χρησιμοποιείται σε επισκευές σκυροδέματος για προστασία του οπλισμού από τη διάβρωση σε περιπτώσεις όπως ζημιές εξαιτίας σεισμού, προβλήματα σκυροδέματος από την ενανθράκωση, αστοχίες στην εφαρμογή. Xρησιμοποιείται και ως συνδετική στρώση μεταξύ παλαιάς και νέας στρώσης κονιάματος σε επισκευές σκυροδέματος ή σε άλλη επισκευαστική εργασία. Προληπτικά εφαρμόζεται στον οπλισμό δομικών στοιχείων που βρίσκονται σε υγρό περιβάλλον.

Πλεονεκτήματα

 • Εξαιρετική πρόσφυση στο χαλύβδινο οπλισμό και το σκυρόδεμα.
 • Σταματά τη διάβρωση μετά την επισκευή.
 • Εξαιρετική προστασία από τη διείσδυση του νερού.

Τρόπος Εφαρμογής

 • Καθαρίστε πολύ καλά τον οπλισμό από σκουριές.
 • Καθαρίστε πολύ καλά το σκυρόδεμα από σαθρά υλικά, σκόνη κ.τ.λ. Μπορεί να γίνει και χρήση νερού με πιεστικό μηχάνημα για καλύτερο καθαρισμό της περιοχής.
 • Ανακατέψτε 0,25 - 0,28 lt νερό με 1 kg προϊόντος μέχρι να επιτευχθεί ένα ομοιογενές μίγμα χωρίς σβόλους.
 • Η κάλυψη του οπλισμού πρέπει να γίνεται σε δύο στρώσεις, και σε πάχος στρώσης μικρότερο του 1 mm για αποφυγή ρηγματώσεων. 
 • Συνιστάται η διαβροχή του σκυροδέματος πριν την εφαρμογή του υλικού.
 • Η δεύτερη στρώση πρέπει να εφαρμόζεται αφότου στεγνώσει η πρώτη.
 • Απαίτηση σε νερό,  0,25 - 0,28 lt ανά συσκευασία 1 kg.

Προδιαγραφές

Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1504-7

 • Χρώμα: Κόκκινο σκούρο.
 • Φαινόμενο βάρος νωπού κονιάματος: 1,58 kg/lit.
 • Προστασία από τη  διάβρωση: Περνά το τεστ    

Τρόπος Διάθεσης

 • Σε πλαστικά δοχεία 1 kg.
 • Σε χαρτοκιβώτιο 12 τεμαχίων του 1 kg.
 • Σε παλέτα 480 kg.

Αποθήκευση

Σε άθικτη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Κατανάλωση

-
El flag