ΕΤΑΙΡΙΑ

Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001) της NORDIA A.E.

 

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης  MARMOLINE MONOSIS - Εγκρίσεις /πιστοποιήσεις:

Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση (ΕΤΑ)  για το  MARMOLINE MONOSIS με  EPS

Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση (ΕΤΑ)  για το  MARMOLINE MONOSIS με  XPS

Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση (ΕΤΑ)  για το  MARMOLINE MONOSIS με  MW

Ευρωπαϊκή τεχνική Αξιολόγηση (ΕΤΑ) για το MARMOLINE MONOSIS - VALUE με EPS - XPS

ΕυρωπαΙκή Τεχνική Αξιολόγηση (ΕΤΑ) για το MARMOLINE MONOSIS - VALUE με MW

Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση (ΕΤΑ) για το MARMOLINE MONOSIS - THERMO WHITE με EPS-XPS-MW

Πιστοποιητικό σταθερότητας  της επίδοσης,  για τα συστήματα  MARMOLINE MONOSIS (ETAG 004)

 

Πρόσθετα σκυροδέματος - CHRYSO:

Πρόσθετα σκυροδέματος CHRYSO - Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο της NORDIA (ΕΝ 934-2)

Πρόσθετα ενεμάτων - Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο της NORDIA (EN 934-4)

Πιστοποιητικό ISO 9001  της CHRYSO Γαλλίας

Πιστοποιητικό ελέγχου της παραγωγής στο  εργοστάσιο της CHRYSO Γαλλίας

 

Άλλα  προϊόντα -  Πιστοποιήσεις:

Επισκευαστικά σκυροδέματος - Πιστοποιητικό για τον έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο (ΕΝ 1504-2, ΕΝ 1504-3, ΕΝ 1504-4, ΕΝ 1504-5,  ΕΝ 1504-6, ΕΝ 1504-7)

Διογκωμένος περλίτης "PERLOROCK" - Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο (ΕΝ 13055-1)

 

 

 

El flag
Espa