Mug - solutions Marmoline

Φουσκωμένα Πλακάκια Μπάνιου: Τι Μπορώ να Κάνω;

Πρόβλημα

Η εφαρμογή πλακιδιών σε χώρους με υψηλή συγκέντρωση υγρασίας, όπως τα λουτρά, wc και μπάνια, είναι απολύτως ενδεδειγμένη καθώς αυτά είναι αδιάβροχα και αποτελούν μια ιδανική επιλογή με ιδιαίτερη αντοχή στις καταπονήσεις. Αρκετές φορές όμως συναντάμε μπάνια με φουσκωμένα και αποκολλημένα πλακάκια. Αυτό μπορεί να έχει προκύψει από τριβές, καταπονήσεις, συστολοδιαστολές στο κτίριο ή σεισμό, αν και συνηθέστερα η αιτία αυτής της αστοχίας είναι η παρουσία υγρασίας και η μη ορθή προετοιμασία του υποστρώματος. 

Αν αποκλείσουμε το ενδεχόμενο τις διαρροής υγρασίας από σωληνώσεις, η παρουσία αποκολλημένων πλακιδίων μπορεί να προέρχεται λόγω υγρασίας από ακατάλληλο υπόστρωμα, μη στεγανοποιημένο, δημιουργημένο με λάθος αναλογίες λχ σε ποσότητα τσιμέντου ή και μετά από επικόλληση πλακιδίων με χαμηλής ποιότητας κόλλα ή λόγω μη τήρησης των οδηγιών παρασκευής της

Η Λύση

Αρχικά, θα πρέπει να διαπιστώσουμε την αιτία του προβλήματος. Στην περίπτωση που το πρόβλημα ξεκινά από σαθρό υπόστρωμα, θα πρέπει να αφαιρεθούν τα πλακίδια, να καθαριστεί επιμέλως το υπόστρωμα, να στεγανοποιηθεί με το στεγανωτικό κονίαμα AQUATA 240, να τοποθετηθεί εκ νέου κόλλα υψηλών προδιαγραφών C2TE, SUPER 100 και να αρμολογήσουμε με τον κατάλληλο αρμόστοκο πλακιδίων, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος.

Τρόπος εφαρμογής

Αφαίρεση πλακιδίων

Χτυπώντας ελαφρά τα πλακίδια, ελέγχουμε ποια έχουν αποκολληθεί και ποια όχι. Αν η ζημία στο υπόστρωμα είναι εκτεταμμένη, πρέπει να αφαιρεθούν όλα τα πλακίδια και να τοποθετηθούν νέα από την αρχή.

Αφαιρούμε με τροχό η σβουράκι τον αρμόστοκο και εν συνεχεία ανασηκώνουμε με σπάτουλα  τα φουσκωμένα πλακάκια. Σε περιπτώσεις κολλημένων πλέον κατά το ήμισυ, χρησιμοποιούμε τροχό για την αποκόλλησή τους. 

Καθαρισμός υποστρώματος – απομάκρυνση υγρασίας και σαθρών

Αφαιρούμε προσεκτικά με ξύστρα, σπάτουλα ή άλλα μηχανικά μέσα, υπολλείματα αρμόστοκου, κόλλας και κάθε άλλο σαθρό τμήμα του υποστρώματος. Καθαρίζουμε καλά και φροντίζουμε να έχουμε μια επίπεδη, στεγνή και καθαρή τελική επιφάνεια. Αν εντοπίσουμε υγρασία στο υπόστρωμα κατά τις εργασίες, περιμένουμε περίπου μία μέρα με ανοικτά παράθυρα για να στεγνώσει πλήρως. Αν χρειαστεί προχωρούμε σε σφράγιση των σημείων όπου υπάρχει διαρροή νερού με κατάλληλα υλικά ταχείας πήξεως, όπως το σφραγιστικό ταχείας πήξης AQUATA της MARMOLINE. 

Στεγανοποίηση υποστρώματος

Προσθέτουμε το MARMOLINE AQUATA 240 σε νερό υπό ανάδευση, έως ότου δημιουργηθεί ένας ομοιογενής πολτός. Το μίγμα θα πρέπει να αναδεύεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς προσθήκη νερού.

Η εφαρμογή του προϊόντος γίνεται με ειδικές βούρτσες (πατρόγκα) με σκληρή τρίχα σε 2 ή περισσότερα στρώματα ανάλογα με το πρόβλημα.  Το επιθυμητό πάχος ανά στρώση είναι 1mm. Εφαρμόζουμε την επόμενη στρώση σταυρωτά, πριν στεγνώσει καλά η προηγούμενη.

Η χρήση του βελτιωτικού γαλακτώματος κονιαμάτων MP 20 συνίσταται καθώς οι απαιτήσεις σε μπάνια και WC για στεγάνωση και ελαστικότητα είναι ιδιαίτερα υψηλές. Η αραίωση μέσα στο νερό πριν την προσθήκη του AQUATA 240 μπορεί να είναι σε αναλογία 1:1 ή 1:3 ανάλογα το επιθυμητό αποτέλεσμα.

To νερό ανάμειξης ορίζεται στα 9,5 – 11 kg στα 25kg κονίας.

Συγκόλληση & αρμολόγηση πλακιδίων

Έπειτα προχωρούμε στην επικόλληση των πλακιδίων με την λευκή, ενισχυμένη, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων C2TE, SUPER 100. Ανακατεύουμε καλά, με ηλεκτρικό δράπανο χαμηλών στροφών, ένα σακί 25kg με περίπου 7 λίτρα καθαρό νερό.

Αφήνουμε το μίγμα για 5 -10 λεπτά να ωριμάσει, και ύστερα συνεχίζουμε την ανάδευση.  Απλώνουμε την κόλλα με τη βοήθεια κατάλληλης οδοντωτής σπάτουλας (ανάλογα με το υπόστρωμα και τον τύπο του πλακιδίου) ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του υποστρώματος.

Το διαστρωμένο μίγμα πρέπει να καλυφθεί με πλακίδια μέσα σε χρόνο 30  λεπτών από το άπλωμα της κόλλας και οπωσδήποτε πριν δημιουργηθεί κρούστα (φίλμ) στην επιφάνειά της.

Τοποθετούμε τα πλακίδια ασκώντας πίεση σε αυτά.

Η κόλλα παραμένει εργάσιμη στο δοχείο για 3 – 4 ώρες ανάλογα με την εποχή, τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος. Όταν η κόλλα αρχίζει να σφίγγει, τότε θα πρέπει να ανακατέψουμε ξανά χωρίς την προσθήκη νερού.

Η αρμολόγηση των πλακιδίων μπορεί να γίνει 24 ώρες (για τα δάπεδα). Η αρμολόγηση των πλακιδίων γίνεται με λαστιχένια σπάτουλα σπρώχνοντας το υλικό με διαγώνιες κινήσεις, μέχρι να γεμίσει καλά ο αρμός. Όταν στην επιφάνεια ο αρμός έχει αρχίσει να στεγνώνει (ασπρίζει), γίνεται καθαρισμός της επιπλέον ποσότητας που υπάρχει με υγρό σφουγγάρι. Στο τέλος καθαρίζουμε με στεγνό πανί.

Επιστροφή στις λύσεις