CHRYSO: ADITIVË BETONI

CHRYSO® PLAST GR 120

Përshkrimi

Përdorimet

Avantazhet

Mënyra e përdorimit

Standardet

Paketimi

Magazinimi

Konsumi

Al flag