MONO SV 100
EN 998.1 OC CS II W1
Indoor Air Comfort

MONO SV 100

ΛΕΙΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Έτοιμο βιομηχανικό κονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι – 52,5) λεπτόκοκκα αδρανή από λευκό μάρμαρο Διονύσου, υδράσβεστο, και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης. Χρησιμοποιείται ως σοβάς μίας στρώσης σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες μετά τον πεταχτό σοβά υψηλής αντοχής (SV 1). Δίνει μια λευκή και εξαιρετικά λεία επιφάνεια. Απλοποιεί και επιταχύνει τις εργασίες καθώς αντικαθιστά το λάσπωμα και το μάρμαρο συνδυάζοντας και τα δύο σε μία στρώση. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 2 cm. Με πιστοποίηση Eurofins Indoor Air Comfort που διασφαλίζει ότι o MONO SV 100 ικανοποιεί τους αυστηρότερους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με τις εκπομπές VOC.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

 • Σε σάκους των 25 kg
 • Σε μεγασάκους των 1000 kg
 • Χύδην σε σιλό χωρητικότητας 12 – 18 – 22 m³

ΧΡΩΜΑ:

Λευκό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Θερμοκρασία Εφαρμογής

+5°C ως +35°C

Εργαλεία Εφαρμογής

Μυστρί, μηχανή συνεχούς ανάμιξης M-TEC

Κατανάλωση

Χρειάζεστε περίπου 12 – 14 kg κονιάματος ανά m² για σοβά πάχους 1 cm

Ειδικό Βάρος Νωπού Κονιάματος

1650 kg/m³

Απαίτηση σε Νερό

 • 5,0 – 5,3 lt/25 kg

Κατεβάστε τα σχετικά τεχνικά αρχεία:

Χρήσεις

Χρησιμοποιείται ως σοβάς μίας στρώσης σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες μετά τον πεταχτό σοβά υψηλής αντοχής (SV 1). Αντικαθιστά το λάσπωμα και το μάρμαρο συνδυάζοντας και τα δύο σε μία στρώση. Εφαρμόζεται όπως ο βασικός σοβάς και τρίβεται όπως το μάρμαρο. Το πάχος εφαρμογής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 cm. Λόγω της φύσης και της λεπτής κοκκομετρίας του περιεχομένου μαρμάρου Διονύσου (< 1,2 mm) δίνει λευκή και λεία τελική επιφάνεια έτοιμη για τρίψιμο και βαφή. Σε ειδικές περιπτώσεις το προϊόν μπορεί να ενισχυθεί με την προσθήκη ρητίνης MARMOLINE MP 20.

Πλεονεκτήματα

 • Υψηλή αντοχή
 • Άριστη πρόσφυση
 • Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
 • Εσωτερική και εξωτερική χρήση
 • Ταχύτητα παρασκευής – Ευκολία εφαρμογής
 • Άριστη εργασιμότητα
 • Αυξημένη παραγωγικότητα – Μείωση εργατικών
 • Λεία – Λευκή επιφάνεια
 • Σταθερή ποιότητα
 • Διαθέτει πιστοποίηση INDOOR AIR COMFORT GOLD που διασφαλίζει ότι o MONO SV 100 ικανοποιεί τους αυστηρότερους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με τις εκπομπές VOC και είναι κατάλληλο για τα διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα πιστοποίησης Πράσινων Κτηρίων (LEED, BREEAM κτλ) τα οποία:
  • Επικεντρώνονται στην χρήση ανακυκλωμένων υλικών στην τελική σύσταση και συσκευασία των προϊόντων με πρώτες ύλες χωρίς διαλύτες (solvent free).
  • Βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους με πολύ χαμηλές πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC).
 • Ελέγξτε την επιφάνεια εφαρμογής, αν είναι καθαρή και αν έχει προηγηθεί πεταχτό SV 1.
 • Στην επιφάνεια που πρόκειται να σοβατιστεί θα πρέπει να προηγηθεί καλό βρέξιμο, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
 • Αναμίξτε με το χέρι ή με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων (αναμικτήρες-πρέσες) που διαθέτει η MARMOLINE.
 • Τοποθετείστε γωνιόκρανα MARMOLINE εσωτερικά. Η χρήση γωνιοκράνων αυξάνει την απόδοση της εφαρμογής ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την αντοχή των γωνιών στα μικροχτυπήματα και την άψογη αισθητική των τελικών επιφανειών.
 • Αποφεύγετε τη χρήση αφαιρούμενων μεταλλικών οδηγών, κάνοντας χρήση των γαλβανισμένων μεταλλικών οδηγών MARMOLINE. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να γίνεται καλό γέμισμα του αυλακιού που δημιουργείται μετά την αφαίρεση των οδηγών, προς αποφυγή ρηγματώσεων.
 • Απαγορεύεται η χρήση άλλων υλικών για τη στερέωση των οδηγών και των γωνιόκρανων, όπως γύψος κ.τ.λ.
 • Εφαρμόζεται με τη μηχανή συνεχούς ανάμειξης και με όλους τους αντίστοιχους τύπους μηχανών. Για μικρές επιφάνειες (μερεμέτια) το υλικό μπορεί να εφαρμοστεί και με το χέρι.
 • Εφαρμόστε σε μία στρώση και πάχος έως 2 cm. Για μεγαλύτερα πάχη συνιστάται να γίνεται γέμισμα με SV2.
 • Στις ενώσεις των τούβλων με στοιχεία από σκυρόδεμα, στα πρέκια, στα κανάλια του υδραυλικού και του ηλεκτρολόγου, είναι απαραίτητη η χρήση υαλοπλέγματος MARMOLINE. Προσοχή πρέπει να δίνεται στην τοποθέτηση του υαλοπλέγματος έτσι ώστε να κολυμπάει μέσα στη στρώση του σοβά SV 100 σε βάθος έως 0,5 cm από την εξωτερική στρώση του σοβά.
 • Σε επιφάνειες που είναι μονωμένες με διογκωμένη ή εξηλασμένη πολυστερίνη, για την αποφυγή ρηγματώσεων είναι απαραίτητη η τοποθέτηση του ειδικού υαλοπλέγματος MARMOLINE σε συνδυασμό με το ινοπλισμένο κονίαμα πρόσφυσης σοβάδων MARMOLINE FK 202. Η στρώση SV 100 ακολουθεί την εφαρμογή του ινοπλισμένου κονιάματος FK 202 (δείτε σχετικό τεχνικό φυλλάδιο). Ανάλογα με την εποχή και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, η εφαρμογή του SV 100 πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 8 μέρες μετά (το καλοκαίρι) και τουλάχιστον 15 μέρες μετά (το χειμώνα, χωρίς να εχει μεσολαβήσει βροχόπτωση).
 • Αφήστε το υλικό να τραβήξει καλά και ξύστε την επιφάνεια με μεταλλική σπάτουλα για να εξομοιωθούν οι υπάρχουσες ατέλειες.
 • Στη συνέχεια βρέξτε λίγο την επιφάνεια και με τη βοήθεια ενός βρεγμένου φελιζόλ ή σκληρού σφουγγαριού διαμορφώστε την τελική επιφάνεια.
 • Για τις επόμενες 2 – 3 μέρες, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, συνιστάται συχνή διαβροχή του σοβά για να εξαλειφθεί η πιθανότητα εμφάνισης ρηγματώσεων.
 • Ο χρόνος τραβήγματος εξαρτάται από την εποχή (θερμοκρασία και υγρασία). Το χειμώνα αυτός ο χρόνος μπορεί να ξεπεράσει τη μια ώρα, ενώ το καλοκαίρι μπορεί να είναι κάτω από μισή ώρα. Έτσι, ανάλογα με την εποχή, πρέπει το συνεργείο να οργανώνεται διαφορετικά.
 • Προτείνεται, όπως σε όλους τους σοβάδες, να επιβεβαιώνεστε ότι το υλικό έχει στεγνώσει καλά, προτού το βάψετε
 • Νερό ανάμιξης:  5,0 – 5,3 lt/25 kg.