SV 2 | Marmoline | Σοβάδες
(GP/CSII) 2
Indoor Air Comfort

SV 2

ΣΟΒΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Έτοιμο βιομηχανικό κονίαμα με βάση το φαιό τσιμέντο Portland, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρικής διαβάθμισης από λευκό μάρμαρο Διονύσου, υδράσβεστο, και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης σε δύσκολες επιφάνειες. Χρησιμοποιείται ως βασική στρώση (λάσπωμα ή «χοντρό») σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες κατά την εφαρμογή της τεχνικής των τριών στρώσεων, δημιουργώντας την κατάλληλη επίπεδη επιφάνεια πάνω στην οποία θα περαστεί ο τελικός λευκός σοβάς (φινίρισμα μαρμάρου). Με πιστοποίηση Eurofins Indoor Air Comfort που διασφαλίζει ότι o SV 2 ικανοποιεί τους αυστηρότερους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με τις εκπομπές VOC.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

 • Σε σάκους των 25 kg
 • Σε μεγασάκους των 1000 kg
 • Χύδην σε σιλό χωρητικότητας 12 – 18 – 22 m³

ΧΡΩΜΑ:

Γκρι

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Θερμοκρασία Εφαρμογής

+5°C ως +35°C

Εργαλεία Εφαρμογής

Μυστρί, μηχανή συνεχούς ανάμιξης M-TEC

Κατανάλωση

Χρειάζεστε περίπου 16 kg κονιάματος ανά m² για σοβά πάχους 1cm

Ειδικό Βάρος Νωπού Κονιάματος

1960 kg/m³

Απαίτηση σε Νερό

4,4 – 5,0 lt/σακί 25 kg

Κατεβάστε τα σχετικά τεχνικά αρχεία:

Χρήσεις

Χρησιμοποιείται ως βασική στρώση σοβά (λάσπωμα ή «χοντρό») σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες κατά την εφαρμογή της τεχνικής των τριών στρώσεων, δημιουργώντας την κατάλληλη επίπεδη επιφάνεια πάνω στην οποία θα περαστεί ο τελικός λευκός σοβάς (φινίρισμα μαρμάρου). Κατάλληλο και για την κατασκευή οδηγών από λάσπη. Εφαρμόζεται πάνω σε τούβλα, τσιμεντόλιθους, στοιχεία πορομπετόν, επιφάνειες σκυροδέματος (κολώνες – ταβάνια – δοκάρια κ.λπ.) πέτρα, θερμομονωτικές πλάκες και λοιπά υλικά, αφού έχει απαραίτητα προηγηθεί εφαρμογή του πεταχτού σοβά (SV 1). Σε περιπτώσεις ιδιαίτερα δύσκολων επιφανειών, όπως εμφανές μπετόν, απαιτείται προσθήκη ρητίνης MARMOLINE MP 20.

Πλεονεκτήματα

 • Υψηλή αντοχή
 • Άριστη πρόσφυση
 • Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
 • Αποφυγή ρηγματώσεων
 • Εσωτερική και εξωτερική χρήση
 • Ταχύτητα παρασκευής – Ευκολία εφαρμογής
 • Άριστη εργασιμότητα
 • Σταθερή ποιότητα
 • Διαθέτει πιστοποίηση INDOOR AIR COMFORT GOLD που διασφαλίζει ότι o SV 2 ικανοποιεί τους αυστηρότερους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με τις εκπομπές VOC και είναι κατάλληλο για τα διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα πιστοποίησης Πράσινων Κτηρίων (LEED. BREAM κτλ) τα οποία:
  • Επικεντρώνονται στην χρήση ανακυκλωμένων υλικών στην τελική σύσταση και συσκευασία των προϊόντων με πρώτες ύλες χωρίς διαλύτες (solvent free).
  • Βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους με πολύ χαμηλές πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC).
 • Ελέγξτε την επιφάνεια ώστε να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από σαθρά υλικά.
 • Στην επιφάνεια που πρόκειται να σοβατιστεί θα πρέπει να προηγηθεί εφαρμογή πεταχτού σοβά υψηλής αντοχής SV1.
 • Διαβρέξτε καλά την επιφάνεια, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
 • Ανακατέψτε καλά με το χέρι ή σε μπετονιέρα ένα σακί με την απαραίτητη ποσότητα νερού. Η διαδικασία αυτή απλοποιείται με τη χρήση των ειδικών μηχανημάτων που διαθέτει η εταιρεία.
 • Τοποθετείστε μεταλλικούς οδηγούς και γωνιόκρανα MARMOLINE.
 • Απαγορεύεται η χρήση άλλων υλικών για τη στερέωση των οδηγών και των γωνιόκρανων, όπως γύψος κ.τ.λ.
 • Εφαρμόστε το υλικό SV2 σε μία στρώση μέχρι 2,5 cm και στρώστε με τον πήχη. Για μεγαλύτερα πάχη συνιστάται να γίνονται το πολύ δυο διαδοχικές στρώσεις, 1-2 cm η κάθε μία.
 • Ο χρόνος μεταξύ δυο διαδοχικών στρώσεων μπορεί να είναι από 2 έως 10 ημέρες, ανάλογα με την εποχή, ώστε το υλικό της προηγούμενης στρώσης να έχει στεγνώσει τελείως.
 • Όταν πρόκειται να ρίξετε και 2η στρώση, συνιστάται να «χτενίζεται» η πρώτη στρώση, ώστε η επόμενη να μπορεί να αποκτήσει τη σωστή πρόσφυση. Επίσης πριν ρίξετε τη 2η στρώση, διαβρέξτε με νερό την πρώτη, για τον ίδιο λόγο.
 • Στις ενώσεις των τούβλων με στοιχεία από σκυρόδεμα, στα πρέκια, στα κανάλια του υδραυλικού και του ηλεκτρολόγου, είναι απαραίτητη η χρήση υαλοπλέγματος MARMOLINE. Προσοχή πρέπει να δίνεται στην τοποθέτηση του υαλοπλέγματος έτσι ώστε να κολυμπάει μέσα στη στρώση του βασικού σοβά SV 2.
 • Αποφεύγετε τη χρήση αφαιρούμενων μεταλλικών οδηγών, κάνοντας χρήση των ανοξείδωτων μεταλλικών οδηγών MARMOLINE. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να γίνεται καλό γέμισμα του αυλακιού που δημιουργείται μετά την αφαίρεση των οδηγών, προς αποφυγή ρηγματώσεων.
 • Σε επιφάνειες που είναι μονωμένες με διογκωμένη ή εξηλασμένη πολυστερίνη, για την αποφυγή ρηγματώσεων είναι απαραίτητη η τοποθέτηση κατάλληλου υαλοπλέγματος MARMOLINE σε συνδυασμό με το ινοπλισμένο κονίαμα πρόσφυσης σοβάδων MARMOLINE FK 202. Η στρώση SV 2 ακολουθεί την εφαρμογή του ινοπλισμένου κονιάματος FK 202 (δείτε σχετικό τεχνικό φυλλάδιο). Ανάλογα με την εποχή και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, η εφαρμογή του SV 2 πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 8 μέρες μετά την εφαρμογή του FK 202 (το καλοκαίρι) και τουλάχιστον 15 μέρες μετά (το χειμώνα, χωρίς να εχει μεσολαβήσει βροχόπτωση).
 • Ο χρόνος τραβήγματος εξαρτάται από την εποχή (θερμοκρασία και υγρασία). Το χειμώνα αυτός ο χρόνος μπορεί να ξεπεράσει τη μια ώρα, ενώ το καλοκαίρι μπορεί να είναι κάτω από μισή ώρα.
 • Συνιστάται η περιοδική διαβροχή, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
 • Νερό ανάμιξης: 4,4 – 5,0 lt/σακί 25 kg.