Perlite Mix Beton | Marmoline | Διογκωμένος Περλίτης

PERLITE MIX BETON

ΣΥΜΒΑΤΙΚΌ Η ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΙΝΕΣ ΥΑΛΟΥ

Hμιέτοιμο προϊόν (μίγμα) για ελαφροσκυρόδεμα με θερμοηχομονωτικές ιδιότητες, που βασίζεται στο διογκωμένο περλίτη (συμβατικό ή ενισχυμένο με ίνες υάλου)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Σε σάκους των 50lt – Σε παλέτα των 2m²

ΧΡΩΜΑ:

Λευκό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Θερμοκρασία Εφαρμογής

5°C ως +35°C

Εργαλεία Εφαρμογής

Φτυάρι- μπετονιέρα- ειδική πρέσα

Κατανάλωση

Η ελάχιστη αναλογία είναι 1m³ PERLITE MIX BETON / 250 kg τσιµέντο και νερό (περίπου 4 προς 1).

Απαίτηση σε Νερό

3 κουβάδες νερό / 1 σακί PERLITE MIX BETON (ολόκληρο) / 33 kg τσιμέντο

Κατεβάστε τα σχετικά τεχνικά αρχεία:

Χρήσεις

Ύστερα από ανάμιξη με τσιμέντο και νερό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αντικαθιστώντας την τσιμεντοκονία, σε γεμίσματα και επιστρώσεις δαπέδων και σε διαμόρφωση ρύσεων σε ταράτσες. Το PERLITE MIX BETON προσδίδει στο τελικό νωπό προϊόν, άριστη αντλησιμότητα και ευκολία στη διάστρωση. Έχει άριστη σχέση βάρους με μηχανικές αντοχές. Η τελική επιφάνεια είναι ελαφριά και ισχυρή, ενώ πάνω της μπορούν απευθείας να επικολληθούν πλακίδια, γρανίτες κλπ. Η αντοχή της σε θλίψη μπορεί να φτάσει και τα 75kg/cm², ανάλογα με την ποσότητα του τσιμέντου που θα χρησιμοποιήσετε στην ανάμιξη. Αποτελεί ιδανική λύση για ανακαίνιση παλαιών δαπέδων.

Πλεονεκτήματα

 • Προσδίδει άριστη αντλησιµότητα και εργασιµότητα.
 • Στην τελική επιφάνεια µπορεί να κολληθεί απευθείας η επιθυµητή επίστρωση (πλακάκι, γρανίτης κ.λπ).
 • Επίτευξη ταχύτητας και οικονοµίας (συνδυασµός αντλησιµότητας, ενιαίας στρώσης και ευκολίας διάστρωσης).
 • Βελτιώνει την αντισεισµική συµπεριφορά του κτιρίου, λόγω χαµηλού βάρους στρώσης γεµίσµατος δαπέδου.
 • Έχει θερµοµονωτικές και ηχοµονωτικές ιδιότητες.
 • Έχει πολύ καλή συµπεριφορά στη θερµική διαστολή (ίδιος συντελεστής συστολοδιαστολής µε τα κεραµικά πλακίδια).
 • Προϊόν οικολογικό και 100% αναλλοίωτο και σταθερό στο χρόνο (µίγµα ορυκτών).
 • Άκαυστο 100% (ορυκτό διογκωµένο µε θερµότητα).
 • Μη τοξικό. ∆εν υπάρχει διαφυγή τοξικών αερίων, ούτε καπνών υπό την επίδραση της θερµότητας.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ:

∆άπεδα:

 • Σκουπίστε την επιφάνεια η οποία πρόκειται να γεµιστεί.
 • Αλφαδιάστε την µε πήχεις (στράντζα). Καταβρέξτε την και πηχάρετε «τραβηχτά» πάνω στα στράντζα.
 • Για γεµίσµατα πάνω από 15 cm, κάντε αρχικά το γέµισµα στο µισό περίπου ύψος και µετά από 2 – 3 ώρες (στην ίδια µέρα) ολοκληρώστε το γέµισµα.
 • Την επόµενη µέρα (το καλοκαίρι), ή τη δεύτερη µέρα µετά την εφαρµογή (το χειµώνα), τρίψτε την επιφάνεια µε τον πήχη (όπως στις τσιµεντοκονίες).
 • ∆ιαβρέξτε την επιφάνεια, την επόµενη (το καλοκαίρι) ή µεθεπόµενη του γεµίσµατος (το χειµώνα), για να αυξήσετε τις αντοχές.
 • Πριν τη διάστρωση της επιφάνειας (µε πλακίδια κ.λπ.), συνιστάται η αποφυγή καταπόνησής της.
 • Πριν το άπλωµα κόλλας πλακιδίων, η επιφάνεια πρέπει να είναι σκουπισµένη και να διαβρεχτεί.
 • Αν πρόκειται να διαστρώσετε ενιαίους χώρους πάνω από 25 m², ή µπαλκόνια, συνιστάται η δηµιουργία περιµετρικού αρµού διαστολής πάχους 0,5 cm µε χρήση διογκωµένου πολυαιθυλενίου.
 • Η επικόλληση πλακιδίων πρέπει να γίνεται αφού στεγνώσει καλά το γέµισµα. Ενδεικτικά, για πάχη µέχρι 7 cm, µετά από 4 -5 µέρες από το γέµισµα (το καλοκαίρι) και 8 – 10 µέρες (το χειµώνα). Για µεγαλύτερα πάχη, υπολογίστε ακόµα µια µέρα για κάθε cm επιπλέον.

∆ώµατα (ταράτσες):

 • Καθαρίστε την επιφάνεια της ταράτσας από χώµατα και λοιπά υλικά.
 • Τοποθετείστε περιµετρικά αρµούς διαστολής πάχους 2 – 3 cm, τοποθετώντας στα στηθαία διογκωµένη πολυστερίνη χαµηλής πυκνότητας. Για επιφάνειες µεγαλύτερες των 80 – 100m², πρέπει να κόβονται αρµοί ανά 8 µέτρα περίπου. Γεµίστε τους αρµούς µε ειδικό πληρωτικό υλικό.
 • Καλύψτε την επιφάνεια µε µονωτικό υλικό για τη δηµιουργία φράγµατος υδρατµών.
 • Αν επιθυµείτε τοποθετείστε θερµοµονωτικό υλικό. Στην περίπτωση αυτή, αν η επιφάνεια δεν είναι επίπεδη, πρέπει να τη διορθώσετε ώστε να τοποθετηθεί σταθερά το θερµοµονωτικό υλικό.
 • ∆ιαστρώστε το PERLITE MIX BETON όπως περιγράφηκε προηγουµένως.

Προσοχή: Στις υδροροές απαιτείται ελάχιστο πάχος 4 – 5 cm.

 • Κλείστε τους αρµούς µε σφραγιστικό αρµών ή τσιµέντο (αριάνι).
 • Στεγανώστε (υγροµονώστε) κατάλληλα την επιφάνεια, ώστε να προστατέψετε το υπόστρωµα και τη θερµοµόνωση πριν την επικόλληση πλακιδίων ή την τοποθέτηση ταρατσοπλακών.
 • Αν η στεγάνωση γίνει µε ασφαλτόπανο µε ψηφίδα, σε µη βατές ταράτσες, ενδείκνυται η τοποθέτηση εξαεριστήρων υδρατµών.