eksoteriki_thermomonosi

Βήματα Εφαρμογής Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Πρόβλημα

Τα συστήματα ETICS όπου στην Ελληνική γλώσσα αποδίδεται ως Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης μπορούν να εφαρμοσθούν τόσο σε παλαιές όσο και σε καινούργιες κατασκευές. Προσφέρoυν πλήρη ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου  ανακαινίζοντας ταυτόχρονα τις όψεις των κτιρίων που είναι εξίσου σημαντικό. 

Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης για να είναι πιστοποιημένα πρέπει να φέρουν τις κατάλληλες σημάνσεις CE και ETAG 004 και να απαρτίζονται από επι μέρους υλικά τα οποία συνεργάζονται αρμονικά ως σύνολο μεταξύ τους. 

Η μη πιστοποιημένη συνοχή αλλά και  συνεργασία των υλικών μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτα και μη επιθυμητά αποτελέσματα.

Η Λύση

Το MARMOLINE MONOSIS είναι ένα πλήρες, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης  κτιρίων (παλαιών και νέων), προσαρμοσμένο στις εξαιρετικά ιδιαίτερες Ελληνικές κλιματικές συνθήκες, λόγω των  οποίων σε πολλές  περιοχές  της χώρας έχουμε έντονο  κρύο το χειμώνα και πολλή ζέστη το καλοκαίρι. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας, η ετήσια διακύμανση της θερμοκρασίας (min – max) στην εξωτερική επιφάνεια του τοίχου μπορεί να  ξεπερνά και τους 60°C, με αποτέλεσμα να απαιτούνται ειδικά δομικά υλικά που να αντέχουν και να αποδίδουν σε αυτό το εύρος των θερμοκρασιών.

Βήματα εφαρμογής

Εφαρμογή συγκολλητικού κονιάματος

Εφόσον έχουμε επιλέξει τις κατάλληλες θερμομονωτικές πλάκες που ταιριάζουν στην κατασκευή μας θα πρέπει να εφαρμοστεί το προϊόν συγκόλλησης FK 201 ή FK 203 ή THERMOWHITE της MARMOLINE με τη βοήθεια αυτόματης πρέσας που διαθέτει η MARMOLINE, ή με το χέρι, περιμετρικά στην επιφάνεια της μονωτικής πλάκας, σε λωρίδα πλάτους περίπου 5 cm. Εφαρμόστε 3 τουλάχιστον σβώλους στο εσωτερικό της. Η τοποθέτηση των μονωτικών πλακών πρέπει να είναι ακριβής και επίπεδη. Για το λόγω αυτό ομοιομορφία και η επιπεδότητα της επιφάνειας θα πρέπει να ελέγχεται ανά τακτά διαστήματα με ιδιαίτερη προσοχή ιδίως στις γωνίες. Πρέπει να αποφεύγονται μετατοπίσεις στους αρμούς. Εάν υπάρχουν ανωμαλίες των μονωτικών πλακών πρέπει να εξομαλύνονται με κατάλληλο τριβίδι. 

Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών

Οι θερμομονωτικές πλάκες πρέπει να τοποθετούνται από κάτω προς τα πάνω κολλητά η μία με την άλλη και με μετατοπισμένους αρμούς (τρόπος τουβλοδομής). Εάν υπάρχουν κενά μεταξύ των πλακών τότε θα πρέπει να γεμίζουν με ειδικό αφρό χαμηλής διόγκωσης THERMOFOAM 2 SEAL της MARMOLINE. 

Μηχανική στερέωση

Μετά από τη σκλήρυνση της κόλλας επιπλέον μηχανική στήριξη συνιστάται να γίνεται με τα πλαστικά ειδικά βύσματα ,μήκους ανάλογου με το είδος και πάχος της πλάκας, που διαθέτει η MARMOLINE, (6 τεμάχια /m²). Ακολουθεί το στοκάρισμα των οπών των βυσμάτων.

Τοποθέτηση βασικού επιχρίσματος και ενσωμάτωση πλέγματος

Απλώνουμε καθολικά το ινοπλισμένο βασικό επίχρισμα FK 202 ή FK 204 ή THERMOWHITE ή FK 202 ORGANIC της MARMOLINE με οδοντωτή σπάτουλα σε τμήματα πλάτους > 1 m και πάχους περίπου 3 mm σε όλη την επιφάνεια της πλάκας. Στη συνέχεια, τοποθετούμε το υαλόπλεγμα Μ160 της MARMOLINE βάρους 160 gr /m² και το εγκιβωτίζουμε στο νωπό επίχρισμα πατώντας το με μια λεία σπάτουλα. Φροντίζουμε η κάθε λωρίδα πλέγματος πρέπει να επικαλύπτει την επόμενη κατά 10cm.

Έπειτα  εφαρμόστε και δεύτερο χέρι FK 202  έτσι ώστε να γίνει πλήρης κάλυψη του υαλοπλέγματος. Το πλέγμα δεν πρέπει να είναι ορατό. Επίσης το υαλόπλεγμα θα πρέπει να επικαλύπτει και το πλέγμα των ειδικών τεμαχίων ενίσχυσης ακμών (γωνιόκρανων, νεροσταλακτών).

Εφαρμογή τελικού επιχρίσματος

Ανάλογα με τον τύπο του τελικού επιχρίσματος πρέπει να χρησιμοποιείται και το ειδικό ανάλογο αστάρι πρόσφυσης σοβάδων. Για την εφαρμογή του ασταριού θα πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 15 ημέρες από το επίχρισμα της βασικής στρώσης. Εφαρμόστε το ακρυλικό αστάρι προετοιμασίας MST 11 της MARMOLINE αραιωμένο 30% με νερό. Έπειτα εφαρμόστε τα παστώδη τελικά έγχρωμα επιχρίσματα SVR της MARMOLINE. Ενναλακτικά για περιοχές με συνθήκες υψηλής υγρασίας και περιβαλλοντικής ρύπανσης της εφαρμόστε τα παστώδη τελικά έγχρωμα επιχρίσματα SVR SILICONE της MARMOLINE διαθέσιμα σε εκατοντάδες αποχρώσεις.

Επιστροφή στις λύσεις