TERMOIZOLUES, UJËLARGUES, HIDROIZOLUES

 • BOJË PLASTIKE
UNI PAINT
BOJË PLASTIKE
Mat klasike.

Përshkrimi

Bojë plastike për përdorim të brendshëm. Shtrohet shkëlqyeshëm dhe jep një sipërfaqe klasike të lëmuar mat.  

Përdorimet

E përshtatshme për sipërfaqe të reja, të kaluara me shpatull ose jo, suvaje, betoni, kartonxhesi, pllakash çimentato ose për sipërfaqe të vjetra të lyera më parë.

Avantazhet

 • Punohet lehtë.
 • Pa erë.
 • Mbulim dhe rezistencë e shkëlqyer.
 • I lejon sipërfaqes të marrë frymë.
 • Lahet me sfungjer të butë.

Mënyra e përdorimit

 • Kontrolloni që sipërfaqet të jenë të thata dhe pa pluhura dhe vajra.
 • Hiqni pjesët e kalbura - kruajtjen e lyerjes së mëparshme.
 • Për stukim dhe kalim me shpatull të sipërfaqeve përdorni stukon akrilike të shpatullës STUCCO BIANCO ose stukon e gatshme akrilike në formë paste, STUCCO PASTE.
 • Në sipërfaqe të reja ose në sipërfaqe që ishin në gjendje të keqe dhe janë riparuar/stukuar, lyejini me astar fillimisht me astarin MARMOLINE MST 11, të patretur apo të holluar me ujë deri në masën 50%.
 • Trazojeni mirë UNI PAINT përpara përdorimit..
 • Mund ta holloni duke shtuar ujë në masën 5-10%.
 • Vendoseni me të dyja duart.

Standardet

 • Hollimi: 5 – 10% me ujë.
 • Pesha e posaçme: 1,35 kg/lt.
 • Mënyra e përdorimit: Rul, furçë ose pistoletë pa ajër.
 • Tharja: 50 – 60 minuta, sipas kushteve të motit. Kontrollohet me prekje.
 • Rilyerja: Pas 3 – 3,5 orësh.
 • Ngjyrat: Ofrohet sipas katalogut të ngjyrave në një mijë plus ngjyra.

Paketimi

Vjen në enë 750 ml, 3- dhe 9-litërshe.

Magazinimi

Ruajeni produktin në vend me hije dhe evitoni ekspozimin e tij ndaj temperaturave shumë të larta apo ndaj ngricës (temperatura optimale e magazinimit +5°C deri në +35°C). Kohëzgjatja maksimale e ruajtjes në paketim të pahapur: 12 muaj nga data e prodhimit.

Konsumi

Mbulimi: 13 – 14 m²/lt
Al flag