VEPRA
APLIKIM BOJE IZOLUESE ELASTOMERE SUPER PAINT NË NDËRTESAT E DEI NË KOMOTINI

Boja izoluese elastomere e cilësis të lartë SUPER PAINT u aplikua në ndërtesat e DEI në Komotini.

SUPER PAINT, kombinon cilësit e hidroizoluesit dhe të bojës në një product, pa pasur nevoj të rilyhet me bojë tradicionale akrilike.

Works index dei komotini
Back top
Al flag