ΝΕΑ
23.05.2017
Η MARMOLINE, υποστηρικτής στην 25η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
Η MARMOLINE ήταν υποστηρικτής στην 25η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), που έλαβε χώρα στις 18 Μαΐου 2017.
Works index 25th sete
Back top
El flag