Αεροφωτογραφία εγκαταστάσεων marmoline

23 Μαΐου 2017

Η MARMOLINE, υποστηρικτής στην 25η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Η MARMOLINE ήταν υποστηρικτής στην 25η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), που έλαβε χώρα στις 18 Μαΐου 2017.

Η MARMOLINE, υποστηρικτής στην 25η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)