Αεροφωτογραφία εγκαταστάσεων marmoline

21 Σεπτεμβρίου 2020

SVR COOL FAÇADE – Νέο Καινοτόμο Σύστημα Χρωματισμού. Εξαιρετική αντοχή και υψηλή ανακλαστικότητα ακόμα και στις σκούρες αποχρώσεις

Η τεχνολογική πρόοδος της εποχής μας, ζητά από τα κτίρια να παρέχουν σε αυτούς που ζουν σε αυτά τη λεγόμενη θερμική άνεση, η οποία όλο και περισσότερο θεωρείται κατά κάποιο τρόπο κεκτημένο του σύγχρονου τρόπου διαβίωσης. Από την άλλη, η έντονη σημερινή οικολογική ανησυχία και ευαισθησία, έκανε τα κτίρια αντικείμενο προσεκτικής μελέτης για την ενεργειακή τους συμπεριφορά και κατανάλωση. Μια κατανάλωση φυσικών ενεργειακών πόρων που στην εποχή μας δεν μπορεί να είναι αλόγιστη γιατί οι πόροι αυτοί είναι μη αναπληρώσιμοι και ακριβοί. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης έχουν στις μέρες μας επικρατήσει καθολικά σαν τρόπος θερμομόνωσης του κελύφους των σύγχρονων αλλά και παλιότερων κτιρίων ενώ ταυτόχρονα παρέχουν ένα μεγάλο εύρος επιλογών αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης των κτιριακών όψεων.

Στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας, για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, το σημαντικότερο πρόβλημα που οδηγεί συχνά σε αστοχίες είναι η εκτεταμένη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Ο ρυθμός ροής της θερμότητας διαμέσου του κελύφους ενός κτιρίου εξαρτάται, από το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται και κυρίως από τα υλικά που χρησιμοποιούνται Η πρόσληψη θερμότητας από την ηλιακή ακτινοβολία, είναι ανάλογη με την ικανότητα του θερμομονωτικού υλικού όλου του συστήματος και του πάχους του όσο και με την ικανότητα του εξωτερικού, τελικού επιχρίσματος να αντανακλά μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας. Η ηλιακή ενέργεια μεταφέρεται στα σώματα μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας. Το ποσοστό της ενέργειας της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει σε ένα σώμα και απορροφάται από αυτό, έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας του. Το φάσμα της ηλιακής ενέργειας αποτελείται από 3 μέρη, το υπεριώδες (Ultra Violet-UV), το ορατό (Visible-VIS) και το υπέρυθρο (Infra Red-IR). Το 58% περίπου της ενέργειας της ηλιακής ακτινοβολίας, είναι το υπέρυθρο (IR). Ο βαθμός ανάκλασης (ανακλαστικότητα) εξαρτάται από την απόχρωση του τελικού επιχρίσματος. Τα λευκά έχουν τον μεγαλύτερο βαθμό ανάκλασης ενώ τα μαύρα, τον μικρότερο. Έτσι, έχει επικρατήσει σαν γενικός κανόνας, ειδικά για τις νότιες χώρες όπως η δική μας, η επιλογή ανοιχτών αποχρώσεων. Μετά από συστηματική μελέτη των τελευταίων δεκαετιών, αποδείχτηκε ότι οι χρωστικές ουσίες επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την ανάκλαση του υπέρυθρου φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας. Τα τελευταία χρόνια, κατά το σχεδιασμό σύγχρονων κτιρίων, δίνεται μεγάλη βαρύτητα στη συνολική ικανότητα ανάκλασης της ηλιακής ενέργειας. Αξιοποιώντας τις χρωστικές ουσίες με τις καλύτερες επιδόσεις ανακλαστικότητας, δημιουργήθηκαν αποχρώσεις με μεγαλύτερο βαθμό αντανάκλασης του υπέρυθρου φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας, σε σχέση με τις συμβατικές χρωστικές.

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες δομικές και κτιριακές απαιτήσεις, εισήγαγε ένα νέο και καινοτόμο σύστημα χρωματισμού του παστώδους σοβά SVR με την ονομασία SVR COOL FAÇADE. Πρόκειται για ένα σύστημα εξειδικευμένων χρωστικών υψηλής ποιότητας, ειδικά μελετημένο για να εξασφαλίσει υψηλή ανακλασιμότητα στην υπέρυθρη περιοχή του φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας (700 -2500nm) ακόμα και σε σκούρες αποχρώσεις. Χάρη στη σημαντικά μικρότερη απορροφώμενη ενέργεια από το εξωτερικό επίχρισμα του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης, μειώνονται αισθητά οι θερμοδιαστολές και εξασφαλίζεται σημαντική αύξηση της διάρκειας ζωής του Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης Marmoline Monosis. Το πρώτο όφελος από την επιλογή του συγκεκριμένου συστήματος χρωματισμού του εξωτερικού σοβά SVR, είναι η σημαντικά μικρότερη απορροφώμενη ενέργεια από το εξωτερικό επίχρισμα του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης και κατ’ επέκταση, συνολικά από το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Συνεπώς, με την επιλογή SVR COOL FAÇADE με αυξημένες επιδόσεις αντανάκλασης IR ακτινοβολίας, επιτυγχάνεται η ακόμα καλύτερη επίδοση του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης. Η εφαρμογή σοβά SVR που έχει χρωματιστεί από το νέο χρωματολόγιο ειδικής συνατογοποίησης SVR COOL FAÇADE προσθέτει στην αξία και στα πλεονεκτήματα της εφαρμογής εξωτερικής θερμομόνωσης με τον έγχρωμο παστώδη σοβά SVR καθώς συμβάλλει σε περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των λογαριασμών ψύξης και θέρμανσης καθώς ζητούμενο αποτελεί η μικρότερη δυνατή διαφυγή θερμότητας, από το εσωτερικό του κτιρίου προς το περιβάλλον κατά τη χειμερινή περίοδο και η μικρότερη δυνατή απορρόφηση ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη θερινή περίοδο.

Με την εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Marmoline Monosis και την παράλληλη επιλογή του συστήματος χρωματισμού SVR COOL FAÇADE επιτυγχάνουμε μια επιπρόσθετη ποσοστιαία αύξηση του προσδόκιμου ζωής του κτιρίου. Η δυνατότητα χρωματισμού των εξωτερικών όψεων μέσα από 260 μοναδικές αποχρώσεις καλύπτει κάθε ανάγκη ικανοποιώντας κάθε χρωματική απαίτηση. Το προσδόκιμο του κτιρίου αυξάνει, παράλληλα με την αισθητική του αναβάθμιση και κατ’ επέκταση συνάμα με την εμπορική του αξία.