Εξηλασμένη Πολυστερίνη XPS |Marmoline

Αποτελεί προϊόν του συστήματος

MARMOLINE MONOSIS

ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ XPS

ΠΛΑΚΕΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΧPS

Πιστοποιημένες με σήμανση CE με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13164. Ιδανικές για εφαρμογές σε υψηλή υγρασία, λόγω της έλλειψης απορρόφησης νερού που χαρακτηρίζει την εξηλασμένη πολυστερίνη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Διαστάσεις (cm) : 125 x 60

ΧΡΩΜΑ:

Μπλε

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Εξωτερική Χρήση

Πάχη (mm) :   30, 40, 50,  60, 70,  80, 100