etics 5

MARMOLINE MONOSIS
Πιστοποιημένα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Δείτε ποιο σύστημα είναι κατάλληλο για εσάς

Συστήματα Εξωτερικής θερμομόνωσης MARMOLINE MONOSIS. Είναι πλήρη, πιστοποιημένα συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης κτιρίων (παλαιών και νέων), προσαρμοσμένα στις εξαιρετικά ιδιαίτερες Ελληνικές κλιµατικές συνθήκες, λόγω των οποίων σε πολλές περιοχές της χώρας συναντούμε έντονο κρύο το χειμώνα και πολύ ζέστη το καλοκαίρι. Υπάρχουν µέρη της Ελλάδας, στα οποία η ετήσια διακύμανση της θερμοκρασίας (min - max) στην εξωτερική επιφάνεια του τοίχου µπορεί να ξεπερνά και τους 60, με αποτέλεσμα να απαιτούνται ειδικά δομικά υλικά που να αντέχουν και να αποδίδουν σε αυτό το εύρος των θερμοκρασιών.

Η Εξωτερική θερµοµόνωση.
Είναι ένα σύστημα εξειδικευμένων οικοδομικών υλικών και θερμομονωτικών πλακών συνδυασμένων και τοποθετηµένων κατά τέτοιο τρόπο στην εξωτερική πρόσοψη των κτιρίων, ώστε να δημιουργεί µία θερμομονωτική στρώση στις εξωτερικές επιφάνειες των τοίχων των κτιρίων µε τελικό σκοπό τη θερμική προστασία τους.

 

Πού και πότε χρησιμοποιούμε Εξωτερική θερµοµόνωση.

Η εξωτερική θερµοµόνωση προφυλάσσει κάθε κτίριο και θερμικά αλλά και δομικά. Οι όψεις των κτιρίων, βρίσκονται μόνιμα εκτεθειµένες στις καιρικές σηνθήκες: την εξωτερική θερµοκρασία, τη βροχόπτωση, την ηλιακή ακτινοβολία, τον αέρα, το χιόνι µε αποτέλεσμα να υφίστανται φθορές οι οποίες με το
χρόνο γίνονται σημαντικές.

 • Παλαιά κτίρια: Εφαρμόζουμε σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης σε κτίρια ηλικίας 30, 40 και 50 ετών µε στόχο τη σηµαντική µείωση της κατανάλωσης ενέργειας και κατά συνέπεια τη µείωση του κόστους θέρμανσης και ψύξης.
 • Νέα κτίρια: Εφαρμόζεται επίσης σε κτίρια στα οποία, αν και έχει προβλεφθεί µόνωση του σκελετού και των τοίχων, η µόνωση τέτοιου τύπου δεν Λειτουργεί, έχοντας σαν αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες και υγροποίηση υδρατμών στην εσωτερική επιφάνεια των τοίχων.

Επίσης η εξωτερική θερµοµόνωσῃ εφαρµόζεται σε κτίρια υψηλών προδιαγραφών τα οποία υπόσχονται άνεση διαµονής στους κατοίκους τους, διασφαλίζοντας έτσι και την εμπορική τους αξία.

Καινοτομία χρωματισμού SVR COOL FACADE

Το σύστημα χρωματισμού του παστώδους σοβά SVR με την ονομασία SVR COOL FAÇADE είναι ένα εξειδικευμένο σύστημα χρωματισμού, υψηλής ποιότητας, με στόχο την υψηλή ανακλασιμότητα στην υπέρυθρη περιοχή του φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας (700 -2500nm) σε μεσαίες αλλά και σκούρες αποχρώσεις. Συνεπώς, με την επιλογή SVR COOL FAÇADE με αυξημένες επιδόσεις αντανάκλασης IR ακτινοβολίας, επιτυγχάνεται η ακόμα καλύτερη επίδοση του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης. δίδεται προστιθέμενη αξία στο κτίριο καθώς συμβάλλει σε περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας, με αποτέλεσμα τη μείωση των λογαριασμών ψύξης και θέρμανσης.

Πλεονεκτήματα του

MARMOLINE MONOSIS

 • Βελτίωση της βιωσιμότητας και της ενεργειακής απόδοσης τόσο των νέων όσο και των υφιστάμενων κτιρίων
 • Μείωση κόστους θέρμανσης και ψύξης
 • Πιστοποιημένο σύστημα αντίδρασης στη φωτιά
 • Μακροχρόνια αντοχή στους μύκητες και μούχλα
 • Μέγιστη προστασία προσόψεων και δομικών στοιχείων
 • Γρήγορη και οικονομική εγκατάσταση
 • Αύξηση της αξίας του ακινήτου
 • Μακροχρόνια αμετάβλητη εμφάνιση της πρόσοψης
 • Δημιουργία σύγχρονων κατασκευών χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Βήματα Εφαρμογής Συστήματος

MARMOLINE MONOSIS

 • Το σύστηµα µπορεί να εφαρµοστεί σε διαφορετικές επιφάνειες – υποστρώµατα, αφού προηγουµένως ελεγχθούν ως προς τη σταθερότητα, καθαριότητα, απορροφητικότητα και στεγανότητά τους και προετοιµαστούν ανάλογα.
 • Ξεκινάµε τοποθετώντας οδηγό στήριξης για τις πλάκες.

 

Marmoline Monosis

Βήμα 3:
 • Απλώνουµε την κόλλα περιµετρικά πάνω στη θερµοµονωτική πλάκα, βάζοντας και «στάµπες» σε διάφορα σηµεία στο εσωτερικό της, ώστε να καλύπτεται τουλάχιστον το 60% της επιφάνειάς της.

 

Marmoline Monosis

Βήμα 5:
 • Στις γωνίες τοποθετούµε τις πλάκες χωρίς κόλλα στην άκρη τους, για αποφυγή δηµιουργίας θερµογέφυρας.

 

Marmoline Monosis