ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ PLUS EPS 80 | Marmoline

Αποτελεί προϊόν του συστήματος

MARMOLINE MONOSIS

MARMOLINE ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ PLUS EPS 150

ΠΛΑΚΕΣ ΑΥΤΟΣΒΕΝΥΜΕΝΗΣ ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΑΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

Kατάλληλες για χρήση σε κτιριακές εφαρμογές θερμομόνωσης, με τη μικρότερη δηλωμένη τιμή θερμικής αγωγιμότητας λ σε σχέση με όλα τα προϊόντα διογκωμένης πολυστερίνης-EPS. Πιστοποιημένες με σήμανση CE με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13163.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Διαστάσεις (cm) : 100 x 60

ΧΡΩΜΑ:

Γκρι

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Εξωτερική Χρήση

Πάχη (mm) :  30, 50,  60,  70,  80, 100